Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Hanno Meyer

Senior adviseur, senior coach

 • Coaching
 • Executive coaching
 • Assessment en advies
 • Talentontwikkeling
 • Talentmanagement
 • Loopbaan en mobiliteit
 • Outplacement
 • Management development
 • Leiderschap
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Mediation

In mijn begeleidingstrajecten pak ik een breed scala van thema´s en vraagstukken op: executive coaching, competentieontwikkeling, loopbaanbegeleiding / outplacement, burn-out en stressmanagement, communicatieve vaardigheden, (team)conflicthantering en zingevingvraagstukken. De trajecten zijn kort, intensief, oplossingsgericht en gericht op persoonlijke kracht en ontwikkeling.


Resultaatgebieden

Vanuit een sensitief-kritische houding volg ik daarbij de ontwikkeling van de cliënt in relatie tot de vraagstukken en strategische koers van de organisatie. Beter leren waarnemen, bewuster worden van eigen kracht en ineffectief gedrag, leren aanvaarden van kwetsbaarheid, zijn mogelijk te bereiken resultaatgebieden die bijdragen aan het vermogen om strategischer te kunnen handelen.

Werkwijze
We spreken van tevoren een ontwikkelingsrichting af, maar we weten nooit hoe ver we komen of wat we tegen zullen komen. Ik confronteer met compassie vanuit de focus: ik heb de vragen, niet de antwoorden.
Als professioneel begeleider/coach/organisatiepsycholoog heb ik veel kennis, technieken en vaardigheden vergaard op het vlak van psychologie en bedrijfskunde. In het werk met een cliënt probeer ik dit alles te vergeten om oordeelvrij te kunnen luisteren en werkelijk in het contact met de cliënt te gaan. Ik heb geen uitdrukkelijke wens om de ander per sé te helpen, en heb ook geen angst voor dat wat zich aandient. Ik maak contact met wat er is. Dan vraag ik me af, wat is hier nodig? Vervolgens handel ik vanuit de innerlijke houding iemand zijn/haar kracht te laten nemen. Ik laat de cliënt de nieuw verkregen inzichten direct gebruiken om nieuw gedrag te oefenen.