Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Governance vraagt om strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht

Governance in het semipublieke domein is gebaat bij strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht. Dat stelt Rienk Goodijk in zijn oratie op 12 november 2015 bij de aanvaarding van het ambt bijzonder hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Inhoudelijk debat en dialoog
Strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht vraagt van de bestuurder, zo meent Goodijk, ‘moreel leiderschap en voorbeeldgedrag’ en van de interne toezichthouder ‘kritisch geweten en nabijheid’. De nadruk ligt daarbij op strategische betrokkenheid, het inhoudelijke debat en de dialoog met de meeste betrokkenen.

Morele verstandhouding
Met ‘partnerschap’ doelt Goodijk op een morele verstandhouding die vormgegeven wordt met ‘elkaar in evenwicht en scherp houden, kritisch zijn als het nodig is en elkaar ondersteunen als het kan, integer opereren en anderen laten zien dat je het waard bent om de organisatie te besturen of daarop toezicht uit te oefenen’. Dat kost tijd voor beide partners en vergt naast inhoudelijke expertise ook bepaalde competenties.

‘Oefenen’ in wijsheid

De competenties waar de bijzonder hoogleraar op doelt zijn communicatieve vaardigheden en wijsheid. Bij wijsheid gaat het om het durven stellen van wezensvragen, het op zoek zijn naar de waarheid, geleid worden door deugden en de bereidheid eigen opvattingen ter discussie te stellen. Op dat gebied kan volgens Goodijk ‘nog veel geoefend worden’.

Meer weten?Bron: Gepubliceerd op 24 november 2015 door Drs. Martin van den Bogaerdt op www.vosabb.nl