Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Hoe krijg je betere teamperformance?

7 tips voor betere teamprestaties

Steeds meer organisaties stappen over van een hiërarchische organisatiestructuur naar product- en klantgerichte (zelfsturende) teams waarin dynamiek, flexibiliteit en communicatie belangrijker zijn dan ooit. Dat maakt teamperformance eveneens belangrijker dan ooit. 

Door: Kees Jan Sepmeijer 

 

In welke mate een (zelfsturend) team presteert, heeft weinig te maken met werkervaring en de competenties van de teamleden. Ook de rol van manager of bestuurder wordt vaak overschat.

Uit wetenschappelijk onderzoek van onder andere de Amerikaanse leiderschapsexpert Gordon Curphy, blijkt dat high performance teams het op 7 cruciale punten winnen van niet optimaal presterende teams. 

Hier volgen zeven belangrijke tips op basis van  kritische succesfactoren voor goed presterende teams:

 

Tip 1Overeenstemming over de context

Identificeer gezamenlijk de teamcontext en maak deze expliciet.

Leden van een high performance team zijn het eens over de belangrijkste marktontwikkelingen, stakeholders, klanten en concurrenten. Dat biedt de focus die elk team nodig heeft. In een niet optimaal presterend team is er vaak geen overeenstemming over de teamcontext. Dit leidt tot goed bedoelde acties die elkaar tegenwerken. 

 

Tip 2: Heldere missie en teamdoelen

 Definieer gezamenlijk SMART doelen en formuleer vervolgens een teammissie.

Teams zonder duidelijke missie of doelen zijn voorbestemd te dwalen. Gevolg is dat het team vooral is gericht op de interne dynamiek en minder oog heeft voor hoe het team presteert in vergelijking tot andere teams. Dit zorgt voor individueel en weinig teamgericht gedrag.

Tip 3Aanwezigheid van het juiste talent

Weeg bij de werving van nieuwe teamleden naast ervaring, kennis en competenties ook de fit met team mee. Kijk daarbij naar de uitdagingen die er liggen en de hiaten in het team.

Het aantal teamleden en vaardigheden dat een team nodig heeft, hangt af van de doelen die het team zichzelf stelt. Wanneer de doelen veranderen, verandert het aantal benodigde teamleden en competenties mee.


Tip 4Effectieve teamnormen

Maak ineffectieve teamnormen expliciet. Alleen dan ontstaan de veiligheid en transparantie die nodig zijn voor een hoge teamperformance.

Wanneer een team regelmatig samenkomt, ontstaan krachtige teamrituelen voor bijvoorbeeld groeten, overleggen, communiceren, besluiten en uitvoeren. De grote vraag is dan: ondersteunen of belemmeren de teamnormen de saamhorigheid en teamperformance? 

 

Tip 5Teamcommitment

Zet gezamenlijk de koers uit. Hoe meer teamleden zijn betrokken bij het bepalen van de koers, de omgangsregels en de teamrollen, des te meer betrokken ze zullen zijn. 

Is iedereen het eens is met een besluit, maar veranderen slechts enkele teamleden daadwerkelijk hun gedrag? Dan is het slecht gesteld met de teamcommitment. Er is gebrek aan betrokkenheid bij het doel van het team en de leden zijn er niet enthousiast over, noch betrokken bij hun werk. 

 

Tip 6Voldoende macht en middelen

Zoek uit wat er precies nodig is, onderbouw dit met argumenten en lobby vervolgens bij de belangrijkste stakeholders. 

Elk team heeft materiële ondersteuning nodig in de vorm van budget, kantoorruimte, hardware en software, gespecialiseerd gereedschap, transport, technische ondersteuning et cetera. Daarnaast moet een team over de beslissingsbevoegdheid kunnen beschikken die bij zijn missie en teamdoelen past. Met name dat laatste is vaak een heikel punt.

 

Tip 7Effectieve conflicthantering

Onderzoek de achterliggende problemen van sluimerende conflicten en pak ze aan. 

Dat een team harmonieus samenwerkt of er achterbakse gewoontes op na houdt, heeft vooral te maken met de teamnormen op het gebied van conflicthantering. Niet optimaal functionerende teams doen net alsof conflicten niet bestaan of ze gaan een dagje golfen of survivallen. Jammer genoeg geven deze teambuildingevents de teammoraal slechts een tijdelijke impuls.

 

Download de gratis whitepaper met praktische teamperformance toolkit
Meer weten over teamperformance? Download de gratis whitepaper In 5 stappen naar een high performance team.
De whitepaper biedt een praktische toolkit voor het verbeteren van teamprestaties.

 

Aanmelden webinar over teams en organisatiesucces

Op dinsdagavond 16 mei organiseren we een (gratis) webinar met de titel: 'Effectieve teams, het geheim van organisatiesucces'.

Meld u aan en leer tijdens het webinar meer over hoe uw team effectiever wordt en bijdraagt aan organisatiesucces.