Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Tips voor uw voortgangsgesprek

Uw leidinggevende heeft met een voortgangsgesprek gepland en gevraagd om na te denken over uw ontwikkeling, kansen en knelpunten in het werk. Hoe pakt u dat aan? GITP geeft tips ter voorbereiding op uw voortgangsgesprek. Lees meer!

Vlak voor de vakantie staan veel werknemers stil bij hun persoonlijke ontwikkeling. U krijgt misschien nog een voortgangsgesprek met uw leidinggevende of u heeft net een gesprek gehad waarin uw persoonlijke ontwikkeling centraal stond. Er zijn ook organisaties waar geen voortgangsgesprekken plaatsvinden. Toch wilt u misschien stappen maken. Hoe gaat u met uw persoonlijke ontwikkeling aan de slag?


Doel
Vaak kondigt uw leidinggevende een paar weken van tevoren het voortgangsgesprek aan en vraagt u na te denken over uw ontwikkeling en kansen en knelpunten in het werk. Zorg ervoor dat het doel van het gesprek helder is, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.


Afspraken
Sta stil bij de voornemens uit het verleden. U hebt waarschijnlijk al eerder afspraken gemaakt met uw leidinggevende over uw functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Deze staan meestal op papier. Hebt u ze niet, kijk dan in uw personeelsdossier. Misschien vindt u daar de afspraken? Zijn de afspraken nagekomen? Wat hebt u nodig om met uw eigen ontwikkeling aan de slag te blijven? Hebt u een stimulator nodig om met uw ontwikkeling aan de slag te blijven?


Wensen
Zet uw wensen op een rij. Bedenk welke ambities u hebt in uw huidige functie en welke kennis en vaardigheden u in de toekomst nodig denkt te hebben. Ook is het goed om te kijken wat u op de langere termijn wilt bereiken. Wat is er nodig om uw loopbaanwensen te realiseren en wat kan de werkgever daaraan bijdragen? Maak daarbij gebruik van het kosteloos opleidingsadvies van GITP. Zo kunt u uw wensen concretiseren.  


Mogelijkheden
Ieder organisatie is verschillend. Maak een inventarisatie van wat er mogelijk is. Kijk naar de ontwikkelmogelijkheden van uw collega’s en informeer eens bij P&O hoe het beleid eruitziet. Welke functies vindt u interessant? Kijk eens in het boek Jij bent aan Z. Daarin staan praktische tips voor uw loopbaan.   


Ontwikkelbudget
Er is steeds minder geld voor persoonlijke ontwikkeling. Kijk in ieder geval in de CAO. Daar staan vaak ontwikkelbudgetten per medewerker. Deze bedragen zijn voor meerdere jaren vastgesteld. Door het budget van meerdere jaren te gebruiken, kunt u misschien toch een scholing of een coachingstraject bekostigen.


Geen geld
Als er vrijwel geen geld is dan zijn er toch nog mogelijkheden om iets aan persoonlijke ontwikkeling te doen. U kunt een boek aanschaffen of een interne scholing organiseren. Bespreek met uw leidinggevende om met de afdeling een scholing te volgen. Nodig een (interne) deskundige uit om u en uw collega’s bij te praten. Ook is het soms mogelijk om op een andere afdeling mee te lopen of om netwerkgesprekken te voeren met andere professionals.


Geen afspraak
Het lukt niet om uw wensen te realiseren. Uw leidinggevende kunt u niet overtuigen. Het is misschien niet het juiste moment om uw toekomstdromen te kunnen realiseren. Ga niet bij de pakken neerzitten en overweeg uw strategie hoe u uw loopbaan wel verder kan ontwikkelen. Misschien is een extra gesprek noodzakelijk of moet u een andere strategie kiezen. Kijk ook wat u wel kunt realiseren en maak daar afspraken over. 


Vastleggen
Leg de afspraken vast zodat u en uw leidinggevende hierover geen discussie hebben. Zorg dat de afspraken SMART zijn.

Veel succes!