Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Talent analytics met Talent Map voor thuiszorgmedewerkers bij De Zorggroep

´Alle medewerkers die mee hebben gedaan, hebben hun baan behouden’

Wat is nodig om 900 thuiszorgmedewerkers voor te bereiden op de toekomst? De Zorgroep zet in op talent analytics van PiCompany, 100% dochter van GITP. 

‘PiCompany voelde zich direct betrokken bij de 900 thuiszorgmedewerkers. Ze hebben flink geïnvesteerd in de invulling en normering.’ Aan het woord is Hugo Kuyper, projectdirecteur bij De Zorggroep. De zorgorganisatie vraagt PiCompany, 100% dochteronderneming van GITP, met behulp van talent analytics de talentinformatie te leveren voor de inrichting van een maatwerk ontwikkeltraject voor thuiszorgmedewerkers. Een intensieve en enorme logistieke operatie vanwege de bijzondere doelgroep, het grote aantal deelnemers en de korte doorlooptijd.

Talent analytics met Talent Map van 900 thuiszorgmedewerkers: inzicht in de ontwikkelbehoefte ter voorbereiding op veranderingen in de thuiszorg.

 • Kerncompetenties van de nieuwe thuiszorgmedewerker identificeren en normering vaststellen.
 • Instructie voor de talent tool aanpassen aan de behoefte van de deelnemers.
 • 6 HR functionarissen trainen voor inzet van de talent tool en interpreteren van de individuele rapportages.
 • Resultaten uit talent data delen met De Zorggroep en opleiders en coaches.

De Zorggroep in het kort

 De Zorggroep

 • Sinds 2008
 • Zorgdiensten en vele woon- en zorgcentra voor jong tot oud
 • Ontstaan uit een fusie van 3 Limburgse zorgorganisaties
 • Omzet 271 miljoen euro in 2015
 • Ruim 6200 medewerkers ( 3705 fte’s)
 • Ruim 2700 vrijwilligers
 • www.dezorgroep.nl

Onze pluspunten volgens De Zorggroep

 • Gedegen
 • Betrokken
 • Professioneel
 • Snel en flexibel

Aangejaagd door de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verandert de thuiszorg van het leveren van geïndiceerde zorg naar ondersteuning bij zelfstandigheid. Kortweg: van zorgen voor naar zorgen dat. De Zorggroep wil de thuiszorgmedewerkers die mee willen in deze verandering, vanuit goed werkgeverschap een passend opleidingstraject aanbieden. Van de 1200 medewerkers besluiten 900 mee te doen.

PiCompany pakt het traject voor De Zorggroep als volgt aan:

 • Alle stakeholders binnen De Zorggroep – thuiszorgmedewerkers, leidinggevenden, managers, P&O, OR – worden uitgenodigd om gezamenlijk vast te stellen wat er precies verandert in de functie thuiszorgmedewerker en welke competenties daaraan gekoppeld kunnen worden. In een zogeheten profielsessie, geleid door PiCompany, worden met de sleutelfiguren uit De Zorggroep 7 competenties gedefinieerd.
 • In overleg met managers, HR en OR worden 3 kerncompetenties aangewezen.
 • De instructie en begeleiding van de talent tool die wordt ingezet, worden aangepast aan de behoefte van de doelgroep.
 • Een groep van 6 HR functionarissen van De Zorggroep krijgt een training om de talent tool zelf in te zetten bij 900 medewerkers. Deze kennisoverdracht heeft als doel de impact en professionaliteit van HR business partners te vergroten en de noodzakelijke verbinding te maken tussen werkcontext en de interpretatie van de talent data.
 • Voor het wegnemen van onrust en wantrouwen bij de thuiszorgmedewerkers, helpt PiCompany mee in een intensief communicatietraject.
 • De talent toolresultaten worden inzichtelijk gemaakt in individuele rapportages en een talent analytics rapportage in de vorm van een Talent Map (groepsoverzicht). Op basis daarvan kan De Zorggroep besluiten nemen over wat er aan opleiding nodig is.
 • Om het ontwikkeltraject naadloos aan te laten sluiten op wat individuele medewerkers nodig hebben, worden de talent analytics resultaten en individuele rapportages gedeeld met de opleiders en coaches.


‘Het voorwerk voor dit traject heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meer dan ik had verwacht. Als organisatie zou je het liefst hier en daar wat korter door de bocht willen. Maar PiCompany heeft ons met goede argumenten daarvan weten te weerhouden. Gelukkig. Dat heeft geleid tot een kwalitatief goed inzicht op basis waarvan we de juiste besluiten hebben kunnen nemen. Uiteindelijk hebben 600 medewerkers training en coaching gehad om zich op de nieuwe functie voor te bereiden. De overgebleven 300 hadden op basis van hun testresultaten geen extra opleiding nodig.’

Baanbehoud voor alle medewerkers
‘Ik ben heel trots dat we dit project gedaan hebben. Alle medewerkers die de test hebben gemaakt, hebben hun baan behouden. PiCompany heeft daar met betrokken en professionele begeleiding en uitvoering een belangrijke rol in gespeeld. ’

Wat kan Talent Map voor u betekenen?
Bekijk de video: