Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Directie- en managementteam


Directie

  • Else Slegers - Algemeen Directeur


Management team

Het management team bestaat uit:

  • Henri Spape, Directeur OrganisatieOntwikkeling & Training (a.i.)
  • Peter Mulder - Directeur Organisatie Psychology
  • Dirk-Jan van de Werfhorst - Directeur PiCompany

Raad van Commissarissen

  • Mevrouw mr. E.F. van Galen (voorzitter)
  • Mevrouw drs. J.M. Bodde
  • De heer T. Rutten MSc

 

Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur van GITP wordt gevormd door:

  • De heer prof. dr. R.A.H. van der Meer (voorzitter)
  • Mevrouw mr. L. Liezenberg-Kronemeyer
  • De heer prof. mr. A.F. Verdam