Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Oorsprong en identiteit

Een hoge professionele standaard, gefundeerd in wetenschap

Inzicht bieden in talenten, ontwikkeling mogelijk maken van mensen en organisaties en het maatschappelijk engagement zit in de genen van GITP.
Onze oorsprong en identiteit
GITP is opgericht in 1947, in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen en de Economische Hogeschool van Tilburg. Doel was met de modernste wetenschappelijke inzichten een bijdrage leveren aan de economische opbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de filosofie: de juiste man of vrouw op de juiste arbeidsplaats.

Die oorsprong werkt ook nu nog krachtig door in onze identiteit: maatschappelijke betrokken, gericht op bedrijfseconomisch nut, een hoge professionele standaard en gefundeerd in de wetenschap. Innovativiteit, marktgerichtheid, gedrevenheid, kwaliteit en wetenschappelijke verankering zijn belangrijke kernwaarden van GITP.

Wortels in de wetenschap

De toepassingen van GITP hebben hun fundament in de wetenschap. We beschikken over een eigen research- en developmentafdeling die zorgt voor een state-of-the-artinstrumentarium. Dat maakt ons niet alleen betrouwbaar, maar ook innovatief.
Samen met universiteiten onderzoeken we hoe mensen en organisaties effectief kunnen functioneren in steeds complexere en veeleisende maatschappelijke en bedrijfseconomische omgevingen. We doen onder meer onderzoek naar actuele maatschappelijke thema’s, hebben een eigen researchprogramma en ontwikkelen vernieuwende HRD-instrumenten. Onze eigen GITP academy zorgt voor scholing en ontwikkeling van onze adviseurs.

High Tech, High Touch
Elke onderneming moet zich blijven ontwikkelen. Dat geldt ook voor GITP. We zijn een innovatieve organisatie en werken aan de integratie van High Touch en High Tech.