Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Jan Bernard Koolen

Associé adviseur en trainer Associé

  • Organisatieadviseur
  • Organisatieontwikkeling
  • Veranderkunde
  • Coaching
  • Competentiemanagement
Aanpak van begeleiding van veranderingsproces en samenwerkingsverbanden:
Eerst via de inhoud:
> bespreken huidige situatie en gang van zaken in organisatie, wat gaat goed, wat kan beter
> bespreken van de huidige (veranderende) omgeving en onderzoek of aanpassingen binnen de organisatie op grond daarvan noodzakelijk/gewenst zijn
> zo ja, globaal verkennen welke kant de aanpassing op zou moeten gaan

- Vervolgens via de drijfveren van de individuele personen
 hoe staan de individuele teamgenoten persoonlijk tegenover veranderen als zodanig, vinden ze het leuk, van nature, of zijn ze meer gericht op stabiliteit? 
 zelfreflectie bevorderen door vragenlijsten / instrumenten: AEM cube (Robertson: ontsnappen uit S-actraz, Alway change a winning team))
 wat doet een verandering met hen: enthousiasme, angst?

- En vervolgens de gezamenlijke drijfveren van het team
 hoe zien de gezamenlijke drijfveren van het team eruit?

- Dan koppelen van inhoud, richting van de verandering, aan drijfveren van team, om zo in de samenwerking van het team de verandering te bewerkstelligen:
 welke rollen zijn er nodig om de verandering te bewerkstelligen?
 wie kan binnen het team, gezien natuurlijke drijfveren, het beste deze rollen vervullen?
 hoe worden alle rollen verdeeld?
 wat houden de rollen in voor het samenwerkingsproces? 

- En uitwerken: opzetten van strategie:
 maken van tijdspad en actieplanning, waarbij er nadruk is op prioriteitstelling van de taken
 taken, gedrag en samenwerking benoemen om rest van de organisatie mee te krijgen
 acties uitzetten om rest van de organisatie bij verandering te betrekken, hen hierin zoveel mogelijk te mee te laten praten en naar hen te luisteren
 afspreken hoe er gecommuniceerd wordt, binnen team, met organisatie en evt. ook extern.
 
> Als proces loopt:
- monitoren en bijstellen
- evalueren