Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Commissaris Assessment Programma

Objectief benoemingsadvies: de juiste beslissing

U wilt iemand aannemen voor een toezichthoudende functie binnen uw organisatie. Of, u wilt onderzoeken of u zelf een geschikte toezichthouder bent. Maar omdat de functie als commissaris een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt, wilt u echt zeker weten dat u de juiste beslissing neemt. 
Het Commissaris Assessment Programma helpt u zo’n juiste keuze te maken. Het Commissaris Assessment Programma geeft inzicht of de potentiële commissaris past bij de vacature binnen uw raad. Daarnaast maakt het assessment duidelijk of de kwaliteiten van de kandidaat een goede aanvulling zijn op de kwaliteiten die reeds in de raad aanwezig zijn. Tenslotte schetst het assessment een duidelijk beeld van de moraliteit van uw potentiële kandidaat, of hij hier ook naar handelt én of deze aansluit bij uw organisatie. 
 
 • Executive niveau
 • Verdiepend inzicht
 • Intentie versus gedrag
 • ISO, NIP, COTAN 

Resultaat

Na afloop van het Commissaris Assessment Programma ontvangt u een onafhankelijk en objectief benoemingsadvies. Zo weet u zeker of de potentiële commissaris geschikt is voor deze toezichthoudende functie aan de top van uw organisatie.  

Praktische informatie

Duur: halve dag

Inzicht in

 • Kennis en ervaring
 • Analytische kwaliteiten
 • Personal behavior

 

Inhoud en aanpak 

Het Commissaris Assessment Programma wordt specifiek op maat gemaakt voor de commissarisrol in relatie tot uw organisatie. Zo krijgt u een goed beeld of uw kandidaat de juiste persoon is voor deze functie. Het assessment wordt begeleid door een ervaren executive consultant en duurt een halve dag. 

Voorafgaand aan het assessment 

Tijdens een intakegesprek brengt de executive consultant samen met u de kwaliteiten van de zittende raad in kaart (conform de aandachtspunten van de geschiktheidstoets van DNB) en wordt het functieprofiel besproken.  Vervolgens nodigen we uw kandidaat uit om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen en alvast in kaart te brengen hoe hij zijn toegevoegde waarde voor de raad inschat. 

Tijdens het assessment 

Het model dat wij in dit programma hanteren, brengt twee dimensies van gedrag in kaart; invloed uitoefenen en beïnvloedbaar zijn.  

1. Actief invloed uitoefenen, wordt geassocieerd met zelfverzekerd, overtuigend en charismatisch gedrag. Toezichthouders die actief invloed uitoefenen, maken een sterke indruk op anderen, lijken een duidelijke focus te hebben en handelen proactief. Daarnaast hebben ze van nature de neiging om 'in control' te zijn. De schaduwkanten die deze eigenschappen met zich meebrengen, zijn de neiging om eigen talenten te overschatten en eigen tekortkomingen te negeren.  

2. Beïnvloedbaar zijn, wordt geassocieerd met gewetensvol, coöperatief en loyaal gedrag. Beïnvloedbare toezichthouders zijn toegewijd, compliant, hardwerkend en staan te popelen om anderen te behagen. In hun gedrag stellen zij zich reactief op en bewegen zij mee met de verzoeken van anderen. De schaduwkanten die deze eigenschappen met zich meebrengen, zijn een te grote mate van inschikkelijkheid en het afwijken van de norm of overtreden van regels.

Intentie versus gedrag  

De moraliteit wordt op twee manieren in kaart gebracht. Allereerst wordt via een vragenlijst op basis van zelfkennis aangegeven hoe men denkt in situaties te handelen (intentie). Vervolgens laat de deelnemer in de game zien hoe deze zich in een specifieke situatie gedraagt. De rapportage maakt dus onderscheid tussen hoe de deelnemer denkt te reageren en het werkelijke gedrag dat deze heeft laten zien.

Het programma om hiertoe te komen, kent achtereenvolgens de volgende onderdelen:          

1. Persoonlijkheidstesten: Big five, Hogan dark side en Aem-cube.                                     

2. Diepte- interview aangaande de ambitie, motivatie, drive, bestuurlijke ervaring en de manier waarop uw kandidaat als persoon is gevormd.   

3. Inzichtgevende game. Hierin wordt uw kandidaat in een voor de functie toepasselijke situatie geplaatst. Deze game bestaat uit twee of drie gesprekken die uw kandidaat als toezichthouder van een specifieke onderneming voert waarin we effectief de kwaliteiten van uw kandidaat meten om complexe situaties snel en doeltreffende te doorgronden.   

Na afloop van het assessment 

Binnen 5 werkdagen ontvangt uw kandidaat de online assessmentrapport op zijn persoonlijke online omgeving waarin de bevindingen met betrekking tot kennis, ervaring, analytische kwaliteiten, toezichthoudend gedrag, personal behavior en moraliteit aan de orde komen. Al deze bevindingen worden mondeling toegelicht in een terugkoppelgesprek 

 
Zodra uw kandidaat daarmee akkoord gaat, ontvangt u een eindrapportage. Indien gewenst ontvangt u een mondelinge toelichting. Geen extra kosten.

Daarom kiest u voor GITP/Picompany 

 • Biedt de zekerheid die u nodig heeft bij belangrijke selectiebeslissingen 
 • Altijd een juiste analyse over de match tussen profiel, de uitdagingen van uw organisatie en kandidaat 
 • Geleid door Executive experts met een unieke combinatie van bestuurlijke kennis en ervaring en psychologische inzichten: 
 • Inclusief een uitdagende, inzichtgevende game  
 • Trainers op bestuursniveau

We kunnen elk assessment op maat inrichten. Daarnaast is het mogelijk al onze assessmentoplossingen in combinatie in te zetten. Uiteraard geven we u graag advies zodat u de juiste keuzes kunt maken.