Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Executive assessment

Inzicht in eigen bestuurlijke kansen en opgaven

U wilt er volledig op kunnen vertrouwen dat u de juiste beslissing neemt bij een ontwikkelroute van een bestuurder of manager op executive niveau. U wilt meer inzicht krijgen op kwaliteiten, risico's en ontwikkelkansen van een zittende of net benoemde bestuurder. Of u bent zelf een executive en wil inzicht krijgen in passende vervolgstappen, binnen of buiten uw eigen organisatie.

Voor functie op directie- of bestuurlijk niveau geldt dat er vaak sprake is van een groot afbreukrisico: beslissingen die op dat niveau genomen worden, werken door in de gehele organisatie – en vaak ver daar buiten.

 • Wat is het potentieel van deze manager of bestuurder?
 • Welk type leiderschap kunnen we verwachten?
 • Wat zijn risico’s en ontwikkelpunten waar we rekening mee moeten houden?
 • Wat zijn passende branches/ sectoren waar deze deelnemer goed zou passen? 

Het Executive Assessment biedt maximale risicoreductie bij ontwikkelvragen voor functies met een zeer hoog afbreukrisico.

 • Analyse in context
 • Strategie en realisatie
 • Executive consultants
 • ISO, NIP, COTAN

Praktische informatie

Duur: ca. 8 uur
Plannings-termijn: 2 tot max. 14 dagen
Doorlooptijd: rapportage binnen 5 werkdagen na assessment

Inzicht in

 • Talenten
 • Ontwikkelpotentieel
 • Leiderschapsstijl
 • Ambities
 • Waarden

Voor u als opdrachtgever: 

 • Onafhankelijk en objectief advies over de profielmatch
 • Inzicht in kansen en risico’s
 • Inzicht in talenten en kwaliteiten met het oog op samenwerking binnen de organisatie
 • Zekerheid van de resultaten door: 1) Kwaliteit; getoetst wordt met wetenschappelijk valide en betrouwbaar testmateriaal. 2) door inzet van ervaren, betrokken en onafhankelijke senior adviseurs

Voor de kandidaat: 

 • Persoonlijke duidelijkheid over de fit tussen persoonlijkheid, kennis en vaardigheden en de functie of rol of duidelijkheid over ontwikkelkansen en –mogelijkheden.
 • Een uitdagende en interactieve leerervaring.
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en risico's.
 • Kans om te reflecteren op eigen ambities en loopbaan.
 • Bijdrage aan de eigen ontwikkeling.

Inhoud & aanpak

In het Executive Assessment wordt gefocust op bestuurlijke kwaliteiten en leiderschap, waarbij een meer dan gemiddelde match met de context wordt gemaakt. Daarbij kan desgewenst ook specifieke aandacht worden geschonken aan de cultuur en samenwerking met collega’s.

Het Executive Assessment geeft inzicht in de talenten, ontwikkelpotentieel, leiderschapsstijl, ambities en waarden van de deelnemer in relatie tot de organisatiecontext en opgaven voor de topfunctionaris in het algemeen of binnen een specifieke context.

Bij dit assessment is een senior psycholoog betrokken, iemand die veel kennis heeft van de branche en het werkveld en die zich dagelijks bezig houdt met de beoordeling en ontwikkeling van directeuren en bestuurders.

De deelnemer krijgt gedurende de dag niet een rollenspel (of twee) voorgelegd maar wordt uitgedaagd op hoog niveau middels een 2½ uur durende strategische game. In de strategische game worden de meest ervaren en ‘zwaarste’ acteurs ingezet. Het ochtendprogramma bestaat uit een diepte-interview, enkele psychologische tests (persoonlijkheid, drijfveren, dark sides, etc.) en desgewenst een intelligentietest.

Naast persoonlijkheid en competenties belicht GITP/PiCompany met het assessment de coping stijl, zelfregie, schaduwzijden van de persoonlijkheid van de deelnemer en het inzicht in diens drijfveren en motieven. Dit zetten we af tegen de opgaven, kansen en ontwikkelruimte die er in de context liggen. Vanuit de contextanalyse kijken wij naar kritische succesfactoren, afbreukrisico’s en de samenwerking met collega-managers

Het Executive Assessment is opgebouwd uit een assessmentprogramma van 1 dag dat is afgestemd op de ontwikkelvraag van uw organisatie.

Het proces:

Intake met opdrachtgever en met de kandidaat
Tijdens de intake met de opdrachtgever gaan we dieper in op de vraagstelling en context. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de ontwikkelvraag die er ligt: in de breedte of de zakelijke context en de strategische uitdagingen waar de kandidaat in zijn/haar huidige functie mee te maken krijgt, of in een beoogde functie mee te maken kan krijgen. Ook kunnen eventueel specifieke aandachtspunten worden meegegeven. Aansluitend zal een telefonische intake met de kandidaat plaatsvinden om de verwachtingen te bespreken en kennis te maken.


Executive Assessment dag
Tijdens deze dag doorloopt de kandidaat in vrijwel continue interactie met een senior consultant en een acteur een uitdagend en inzichtgevend programma doorloopt. De consultant heeft een bedrijfspsychologische achtergrond en heeft ervaring en expertise opgebouwd met zware functies in het bedrijfsleven. In de opbouw van de dag ligt de focus op het inschatten van ambities, drijfveren en essentiële leiderschapscompetenties, zoals persoonlijke kracht, impact, visie en oordeelsvorming. Gedurende de dag krijgt de kandidaat directe feedback. Op deze wijze ontstaat een dynamische sfeer waarin de kandidaat wordt uitgedaagd zich echt open te stellen. Wat drijft hem/haar, welke ambities heeft hij/zij en welke waarden en opvattingen bepalen zijn gedrag? Centraal staan reflectie op de eigen loopbaanontwikkeling tot nu toe en eerder gemaakte keuzen, wensen, mogelijkheden en belemmeringen. Het beeld dat ontstaat wordt vervolgens gerelateerd aan de ontwikkelvraag die vooraf is bepaald.


Terugkoppeling
Bespreking van de resultaten is de derde stap. De adviseur zal een conceptrapportage opstellen die de kandidaat kan lezen op Mijn GITP en vervolgens met de kandidaat wordt besproken. Er vindt afstemming plaats over de aandachtspunten en ontwikkeldoelen. Vervolgens wordt het rapport aan de opdrachtgever aangeboden en vindt er een persoonlijke nabespreking plaats.

Daarom kiest u voor GITP/PiCompany

 • Maximale risicoreductie en inzicht voor topfunctionarissen en bestuurders
 • Veel ervaring en expertise op het gebied van executive assessments: een specifiek business line hiervoor aanwezig met dedicated consultants en bestuursadviseurs op dit gebied.
 • Hoogste standaard in security en kwaliteit: ISO, NIP, COTAN

We kunnen elk assessment op maat inrichten. Daarnaast is het mogelijk al onze assessmentoplossingen in combinatie in te zetten. Uiteraard geven we u graag advies zodat u de juiste keuzes kunt maken.