Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Executive consulting

Voor optimaal bestuurlijk functioneren

U wilt met uw organisatie tot de absolute top behoren. Een uitstekend functionerend bestuur en een heldere strategische koers zijn hierbij uitermate belangrijk.

Om dit te bereiken stelt u zichzelf de volgende vragen:

 • Welke bestuurlijke inrichting is geschikt voor onze organisatie in het licht van onze strategische koers?
 • Hoe richten we onze governance in, gezien de eisen van onze in- een externe stakeholders?
 • Hoe functioneert ons bestuur, qua structuur, samenwerking en invulling door de betrokken personen?
 • Hoe maken we de transitie naar een nieuwe bestuurlijke organisatie zodat we klaar zijn voor de toekomst?
 • Hoe kunnen we het samenspel tussen het bestuur en het toezichthoudend orgaan verbeteren?
 • Er spelen conflicten in de top van onze organisatie, hoe lossen we dit op?

De Executive Consultants van GITP begeleiden u tijdens dit proces. Dankzij hun uitgebreide kennis en ruime ervaring weten zij precies wat er nodig is om het bestuurlijk functioneren van uw organisatie naar een hoger plan te tillen. Dit kan in de vorm van een diepgaand onderzoek, advies op maat of begeleiding tijdens de transitie waar u nu middenin zit.

 • Executive niveau
 • Maatwerk
 • Experts op bestuursniveau
 • Harde én zachte kant

Voor optimaal bestuurlijk functioneren

Resultaat

De Executive Consultants van GITP bieden uw organisatie exact wat deze nodig heeft om te excelleren. Na afloop van een traject: 

 • Maakt u met onze ondersteuning een juiste keuze voor de bestuurlijke inrichting die past bij uw organisatiecontext en de fase waarin uw organisatie zich bevindt
 • Is de overgang naar een nieuwe bestuurlijke structuur (inclusief de bemensing) gerealiseerd, zodat uw organisatie klaar is voor de toekomst
 • Zijn eventuele problemen in het functioneren van het bestuur opgelost
 • Is de samenwerking tussen bestuur en andere gremia zoals, MT, medezeggenschapsorganen en toezichthouders verbeterd

Inhoud & aanpak 

Elke organisatie is anders. Daarom bieden we u bij GITP altijd maatwerk. Onze Executive Consultants bekijken waar uw organisatie behoefte aan heeft. Zo verkennen we allereerst uitgebreid uw vraag. Aan de hand van uw vraag starten we het traject. 

Veelvoorkomende elementen tijdens dit traject zijn: 

 • Onderzoek met behulp documenten (deskresearch) 
 • Nader onderzoek door middel van interviews met relevante betrokkenen, zowel intern als extern 
 • Analyse van de situatie 
 • Presenteren van opties en ons advies 
 • Begeleiding bij de implementatie
 • Ontvang begeleiding en advies van alleen de absolute experts
 • Toegespitst op de behoeften van uw organisatie
 • Biedt een unieke combinatie van expertise op de ‘harde’ kant (governance inrichting en structuur) én op de ‘zachte’ kant (procesbegeleiding)
 • Gebaseerd op wetenschappelijke instrumenten en wetenschappelijke kennis uit de vakgebieden bedrijfs- en bestuurskunde, organisatie- en sociale psychologie.
 • Engels, indien gewenst, is vanzelfsprekend

Tijdsduur

De doorlooptijd is afhankelijk van het type vraagstuk en de verwachting van de klant.

Kosten

Uurtarief exclusief BTW: €265 tot €325

We kunnen elk assessment op maat inrichten. Daarnaast is het mogelijk al onze assessmentoplossingen in combinatie in te zetten. Uiteraard geven we u graag advies zodat u de juiste keuzes kunt maken.

Analyse

Kennis van organisaties, kennis van specifieke sectoren én psychologische kennis zijn de pijlers onder onze advisering. We kijken met een bedrijfskundige bril, maar hebben ook oog voor de mensen die het moeten doen. Dat begint met grondige analyse. Sleutelvraag hierbij, altijd weer: wat is er precies aan de hand, waar zit de echte uitdaging?

Inrichten keuzeproces

Verbetervraagstukken draaien om keuzes. Het lastige is: er zijn steeds meer opties. We ondersteunen directieteams daarom in hun keuzeproces. Dat begint met overzicht, met het ordenen van zaken. De volgende stap is het uitwerken van scenario’s: wat zijn realistische doelen, welke keuzes horen hierbij en wat zijn dan de effecten? Zo maken we keuzes behapbaar en ontstaat focus.

Flexibel

Als organisatieadviseurs kunnen wij terugvallen op een brede range aan expertises. Van marketing tot juridische zaken, van HR-strategie tot sales. We brengen ze voor u bij elkaar, afhankelijk van het verbetervraagstuk  waar u voor staat.

Goed ingevoerd in MKB, zorg en overheid

Als organisatieadviseurs zijn we al jaren actief voor met name het MKB, zorginstellingen en overheden. U kunt met ons lezen en schrijven in deze domeinen. We zetten de kennis die u zelf in huis heeft gericht in. Waar nodig voegen we onze eigen kennis toe, omdat we weten wat er speelt in deze sectoren, binnen en buiten de organisatie.

Mensen meekrijgen

De beste structuur, een weloverwogen strategie. Van groot belang, maar zonder waarde als organisatiedoelen en menselijk talent niet goed met elkaar verbonden zijn. We ondersteunen  u om engagement te realiseren. Onmisbaar voor ieder bedrijf dat mensen mee wil krijgen in verandering en verbetering.

Talent Analytics

Er zijn steeds vaker digitale data beschikbaar over de capaciteiten van medewerkers. Deze data bieden belangrijke sturingsinformatie. Ze maken duidelijk  in hoeverre uw organisatie de juiste mensen in huis heeft voor bijvoorbeeld een nieuwe strategische koers. Met uw data en onze Talent Analytics hebben we op ieder moment inzicht in de kwaliteiten en het ontwikkelpotentieel van uw mensen.

Bezield leiderschap

Intrinsieke motivatie biedt houvast in een veranderende wereld. Iedereen wil betekenisvol werk. Inzicht in wat mensen drijft wordt daarom steeds belangrijker. Het vraagt om bezield leiderschap, om een directie die medewerkers vanuit hun drijfveren weet te verbinden met het grotere geheel van de organisatie. Wij kunnen hier gericht in ondersteunen, omdat we weten hoe mensen werken.

Eerlijk duurt het langst

Eerlijkheid is een kernwaarde in onze advisering. We benoemen onderliggende belangen. Als het niet botert binnen een managementteam maken we dat bespreekbaar. Ook stellen we kritische vragen als dat nodig is. Waarom wil je de zelforganisatie bij teams vergroten als je weet dat je hiervoor niet de juiste mensen in huis hebt? Voor welk probleem zou jullie aanpak een oplossing moeten zijn?