Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Executive zelfevaluatie

Direct inzicht in het functioneren van uw RvT/Commissarissen

Als Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen zult u periodiek uw functioneren en uw samenwerking met de bestuurder willen en moeten evalueren.
GITP ondersteunt u hierbij met het Executive Zelfevaluatietraject. Dit traject geeft u een scherper beeld over de rol en positiekeuze van uw raad, gebaseerd op de meest recente governance ontwikkelingen. Daarnaast krijgt u direct inzicht in het functioneren van de toezichthouders als individu en van de gehele raad als team. Deze inzichten bieden u concrete handvatten om uw raad verder te blijven professionaliseren.
 • Individu en organisatie
 • Interactief
 • Experts op bestuursniveau
 • Wetenschappelijke invalshoeken gecombineerd

Resultaat

Na afloop van het traject heeft u zicht op het functioneren van de raad en de samenwerking binnen de raad. U heeft een scherper beeld over de rol en positiekeuze van de RvT/RvC, gebaseerd op de meest recente governance ontwikkelingen. Daarnaast heeft u inzicht in de plus- en minpunten van het functioneren van de raad als team, bijvoorbeeld op het gebied van vergaderen, cultuur, sfeer, communicatie en vertrouwen. Op basis daarvan kunnen verbeteringen worden gerealiseerd zoals effectiever vergaderen, meer onderling vertrouwen, kritischer tegenspel ten opzichte van het bestuur, beter inhoudelijk debat voeren en gerichte informatievoorziening. Ook wordt de relatie met bestuurder(s) geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Op deze manier ondergaat de raad als geheel een verdere professionalisering door het beter leren benutten van elkaars complementaire kwaliteiten, gekoppeld aan de specifieke strategische opgaven van de raad.

Inhoud & aanpak

Allereerst gaan we samen met u in gesprek over de invulling van de zelfevaluatie. Hierbij kunnen we drie accenten leggen, waarbij onderlinge combinaties ook mogelijk zijn:

 • Focus op visievorming, rol en positionering van de raad (toezichtkader van de raad als basis)
 • Focus op het functioneren als team
 • Focus op de individuele kwaliteiten en bijdrage van de RvT/RvC leden

Zodra we de gewenste focus hebben bepaald, vragen we de leden en bestuurders van uw raad een diagnosevragenlijst in te vullen. Deze lijst geeft inzicht in de ervaren plus- en minpunten op bovenstaande drie onderdelen. De uitkomst van de lijst vormt uitgangspunt bij de zelfevaluatie. Vervolgens bespreken we samen de uitkomst van de vragenlijst en de thema’s die hierbij van belang zijn (de focusonderwerpen).

Daarom kiest u voor GITP/PiCompany

 • Ontvang persoonlijke begeleiding en advies van absolute experts
 • Toegespitst op de behoeften van uw organisatie
 • Ervaar de unieke koppeling van expertise van governance aan psychologische kennis van processen en onderlinge dynamiek, hierdoor zijn we bij uitstek in staat uw complexe boardroomdynamics te begrijpen en u daarin te ondersteunen 
 • Gebaseerd op wetenschappelijke instrumenten en wetenschappelijke kennis uit de vakgebieden bedrijfs- en bestuurskunde, organisatie- en sociale psychologie.
 • Engels, indien gewenst, is vanzelfsprekend

Tijdsduur

Eén á twee dagdelen 

Kosten

€ 2000,- tot 4500,- exclusief BTW
Afhankelijk van de gekozen uitvoering en duur van de evaluatie.