Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Interim management

Voor een tijdelijke leidinggevende van buiten

Soms heeft u iemand van buiten nodig om in een management-vraagstuk de vanzelfsprekendheid ter discussie te stellen. Een interim manager van GITP kan dat feilloos, en maakt zichzelf vervolgens weer overbodig. Want GITP is pas tevreden als uw organisatie zonder onze interim manager verder kan op de ingeslagen weg.

 

GITP Interim Management geen symptoombestrijder zijn. Wij verdiepen ons in uw vraag. Vraagstukken als de rust herstellen, professionaliseren, marktgerichter werken, samenwerking bevorderen, een nieuwe strategie inbedden en omzetten in handelen zijn ons wel toevertrouwd. Wij bieden een interim manager die past bij uw organisatie. Want alleen dat leidt tot een structurele oplossing. 'Wat moet de interim manager achterlaten als hij vertrekt?', is dan ook de eerste vraag die wij stellen. GITP Interim Management is uw partner in business.

Betrokken bij uw organisatie

Wanneer is interim management voor uw organisatie van toegevoegde waarde? Dat is het vertrekpunt van GITP tijdens een zorgvuldige intake. We beoordelen of bijvoorbeeld branchekennis noodzakelijk is en welke condities nodig zijn om de mensen in uw organisatie mee te krijgen. We verdiepen ons in de karakteristieken van uw organisatie, de mensen, de historie.

Passende interim manager

Van tevoren moet duidelijk zijn hoe de verhoudingen liggen en welke specifieke eisen uw organisatie stelt aan sturing en leiderschap. Pas dan gaan we in ons brede netwerk van ervaren zelfstandig gevestigde interim managers op zoek naar de persoon met de competenties en persoonlijkheid die aansluiten bij zowel uw managementvraagstuk als uw organisatie. Dat kunnen we snel omdat we vanuit onze gedegen ervaring en achtergrond verstand hebben van mensen. Binnen drie werkdagen stellen we de meest geschikte en beschikbare kandidaat aan u voor.

Inzicht en ontwikkeling

Waar liggen de kansen en mogelijkheden, welke talenten van mensen in de organisatie kunnen beter worden benut? GITP, al zestig jaar dé expert in inzicht en ontwikkeling, laat hier zijn kennis en ervaring gelden. We scheppen de condities zodat individuen zich kunnen ontwikkelen en hun leervermogen kunnen versterken. Het voorbeeldgedrag van de interim manager blijkt vaak een inspiratiebron, waardoor de organisatie in een stroomversnelling terechtkomt. Mensen blijken dan over onvermoede talenten te beschikken en kunnen ineens bergen werk verzetten.


Solide begeleiding

GITP Interim Management biedt u een vaste adviseur als gesprekspartner. De adviseur bewaakt tevens de voortgang van het project, waarborgt de kwaliteit en is een klankbord voor de interim manager. Daarnaast hebben we de beschikking over een enorm netwerk aan kennis en ervaring. Dat zetten we graag in voor het slagen van de opdracht.

Bent u interim manager en wilt u in ons systeem worden opgenomen?

klik hier om uw CV in te sturen


Staat u al in ons systeem, maar wilt u uw account bijwerken?

klik hier om in te loggen  in uw account