Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Organisatieadvies

Bondgenoot bij verandering en verbetering

Organisatievraagstukken in een VUCA-wereld

Hoe kunnen we onze verkoopstrategie verbeteren? Hoe blijven we wendbaar als organisatie? Hoe vergroten we de klanttevredenheid? Aan welke knoppen moeten we draaien als we snel willen inspelen op veranderingen in de markt? Dit soort verbetervraagstukken zijn aan de orde van de dag. We leven in een VUCA-wereld: Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious. Verandering is de enige constante geworden, continue verbetering de norm. Steeds vaker zijn wijzigingen in de strategie nodig. Steeds sneller zijn tactische aanpassingen gewenst.

Dit vraagt veel van medewerkers, maar ook van bestuurders. Snel kunnen schakelen, maar ook omgaan met onzekerheid en met weerstand. Want veranderingen hebben aantoonbaar groot effect op mensen. Bedrijfskundige expertise en kennis van de markt zijn daarom niet toereikend. Er is ook inzicht nodig in menselijk kapitaal, de ruggengraat van ieder succes.

GITP is sinds 1947 actief als organisatieadviseur op het gebied van strategie, structuur, processen en mensen. Organisaties helpen om zich te blijven verbeteren en zo voor betere resultaten zorgen. Dat is van meet af aan ons doel geweest. Met name in het MKB, in de zorg en bij overheden. Onze kennis van gedrag en van de menselijke psyche is hierbij cruciaal. We weten hoe mensen werken. We weten hoe we persoonlijke doelen en organisatiedoelen met elkaar verbinden. Hierdoor zijn we een betrouwbare bondgenoot in verandering en verbetering voor iedere organisatie die koers wil houden en zich wil blijven ontwikkelen.

Bondgenoot bij verandering en verbetering


Bestuurders zeggen: "Mede door de teamcoaching zitten we als directie op één lijn en liggen we als organisatie op koers"

We kunnen elk assessment op maat inrichten. Daarnaast is het mogelijk al onze assessmentoplossingen in combinatie in te zetten. Uiteraard geven we u graag advies zodat u de juiste keuzes kunt maken.

Analyse

Kennis van organisaties, kennis van specifieke sectoren én psychologische kennis zijn de pijlers onder onze advisering. We kijken met een bedrijfskundige bril, maar hebben ook oog voor de mensen die het moeten doen. Dat begint met grondige analyse. Sleutelvraag hierbij, altijd weer: wat is er precies aan de hand, waar zit de echte uitdaging?

Inrichten keuzeproces

Verbetervraagstukken draaien om keuzes. Het lastige is: er zijn steeds meer opties. We ondersteunen directieteams daarom in hun keuzeproces. Dat begint met overzicht, met het ordenen van zaken. De volgende stap is het uitwerken van scenario’s: wat zijn realistische doelen, welke keuzes horen hierbij en wat zijn dan de effecten? Zo maken we keuzes behapbaar en ontstaat focus.

Flexibel

Als organisatieadviseurs kunnen wij terugvallen op een brede range aan expertises. Van marketing tot juridische zaken, van HR-strategie tot sales. We brengen ze voor u bij elkaar, afhankelijk van het verbetervraagstuk  waar u voor staat.

Goed ingevoerd in MKB, zorg en overheid

Als organisatieadviseurs zijn we al jaren actief voor met name het MKB, zorginstellingen en overheden. U kunt met ons lezen en schrijven in deze domeinen. We zetten de kennis die u zelf in huis heeft gericht in. Waar nodig voegen we onze eigen kennis toe, omdat we weten wat er speelt in deze sectoren, binnen en buiten de organisatie.

Mensen meekrijgen

De beste structuur, een weloverwogen strategie. Van groot belang, maar zonder waarde als organisatiedoelen en menselijk talent niet goed met elkaar verbonden zijn. We ondersteunen  u om engagement te realiseren. Onmisbaar voor ieder bedrijf dat mensen mee wil krijgen in verandering en verbetering.

Talent Analytics

Er zijn steeds vaker digitale data beschikbaar over de capaciteiten van medewerkers. Deze data bieden belangrijke sturingsinformatie. Ze maken duidelijk  in hoeverre uw organisatie de juiste mensen in huis heeft voor bijvoorbeeld een nieuwe strategische koers. Met uw data en onze Talent Analytics hebben we op ieder moment inzicht in de kwaliteiten en het ontwikkelpotentieel van uw mensen.

Bezield leiderschap

Intrinsieke motivatie biedt houvast in een veranderende wereld. Iedereen wil betekenisvol werk. Inzicht in wat mensen drijft wordt daarom steeds belangrijker. Het vraagt om bezield leiderschap, om een directie die medewerkers vanuit hun drijfveren weet te verbinden met het grotere geheel van de organisatie. Wij kunnen hier gericht in ondersteunen, omdat we weten hoe mensen werken.

Eerlijk duurt het langst

Eerlijkheid is een kernwaarde in onze advisering. We benoemen onderliggende belangen. Als het niet botert binnen een managementteam maken we dat bespreekbaar. Ook stellen we kritische vragen als dat nodig is. Waarom wil je de zelforganisatie bij teams vergroten als je weet dat je hiervoor niet de juiste mensen in huis hebt? Voor welk probleem zou jullie aanpak een oplossing moeten zijn?