Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Zelfevaluatie RvT / RvC

Evalueer uw functioneren op basis van visie, drijfveren of competenties

Als Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen zult u periodiek uw functioneren en uw samenwerking met de bestuurder willen en moeten evalueren. GITP Bestuur & Toezicht kan daarbij behulpzaam zijn. Dat kan via verschillende methodes. U geeft zelf aan welke methode u het best past. Welke benadering u ook kiest, GITP maakt altijd gebruik van praktische tools én zorgt voor diepgang. Onze begeleiding creëert blijvende meerwaarde. Het gaat uiteindelijk om kwaliteitsverbetering en onderlinge aanspreekbaarheid.

 • Zelfevaluatie op basis van visie
 • Zelfevaluatie op basis van drijfveren
 • Zelfevaluatie op basis van competenties
 • Van distantie naar betrokkenheid
 • Van reactief naar pro-actief
 • Formeel én informeel overleg
 • Van besloten naar transparant
 • Van introverte naar strategische oriëntatie

Voor wie

Voor Raden van Toezicht of Raden van Commissarissen die periodiek hun functioneren en samenwerking met de bestuurder willen en moeten evalueren.

Praktische informatie

Altijd maatwerk
Resultaatgericht

Infoset downloaden

Wilt u meer informatie over Zelfevaluatie RvC / RvT?
Download de infoset.

Onze expertise

Wij beschikken over/zorgen voor:

 • Optimale casting met onze wetenschappers, bestuursadviseurs, psychologen en trainers
 • Een stevig diagnostisch fundament
 • Focus op cultuur en gedrag
 • Wettelijke kaders én eigen kompas
 • Integrale visie op governance
 • Inzicht in ontwikkelpotentie

Zelfevaluatie: 3 benaderingen

We starten ons begeleidingstraject met een intake. We hebben verschillende instrumenten beschikbaar die in het begeleidingstraject altijd ondergeschikt zijn aan het ‘goede gesprek’. Er is altijd ruimte voor inbreng van casuïstiek. Desgewenst kunnen aan de evaluatie-bijeenkomst sessies worden toegevoegd met andere, meer inhoudelijke thema’s.

 • Zelfevaluatie op basis van visie
  Bij de eerste methode staan de visie op toezicht en het toetsingskader centraal. Bij deze methode hoort een vragenlijst waarin 10 dilemma’s worden geschetst. Aan de hand hiervan vindt in het team het gesprek plaats. Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere relevante thema’s zoals omgang met stakeholders, interne dynamiek, rolverdeling en rolopvatting.


 • Zelfevaluatie op basis van drijfveren
  Bij de tweede methode zet GITP een hulpmiddel in (we hebben verschillende mogelijkheden) om de diversiteit binnen het team aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld op basis van ieders waarden en drijfveren. Er wordt een ‘teamfoto’ gemaakt van de hele raad met of zonder bestuurder(s). Het is waardevol en leerzaam om elkaars waarden en drijfveren te leren kennen en deze te koppelen aan de opgaven van het team.


 • Zelfevaluatie op basis van competenties
  Bij de derde methode vindt een onderlinge beoordeling plaats gericht op 10 à 15 toezichtscompetenties. Scores kunnen worden bezien door de bril van de verschillende toezichtsrollen. In een reflectie-bijeenkomst worden scores besproken. Aldus ontstaat een 360-graden-feedback.

Desgewenst gaat een bestudering van uw statuten en regelementen aan de begeleiding vooraf teneinde zaken ook in het perspectief van uw eigen governance-kaders te plaatsen.

Naar een optimaal functionerende RvC en RvT

 • Van distantie naar betrokkenheid
 • Van reactief naar pro-actief
 • Formeel én informeel overleg
 • Van besloten naar transparant
 • Van introverte naar strategische oriëntatie

Resultaat zelfevaluatie op basis van visie
Een gedeelde en gedragen opvatting over visie op toezicht, meer transparantie daaromtrent in uw governance-praktijk, betere samenwerking en meer zicht op uw interventiemogelijkheden.


Resultaat zelfevaluatie op basis van drijfveren
Meer onderling begrip en respect, de diversiteit in het team wordt beter benut en de rolverdeling, gekoppeld aan de opgaven van de raad, zal effectiever gestalte krijgen.


Resultaat zelfevaluatie op basis van competenties
Scherper beeld van de kwaliteiten en valkuilen van het individu en dus van het gehele team. Ontwikkelruimte wordt in beeld gebracht. De diversiteit in het team wordt beter benut en de rolverdeling, gekoppeld aan de opgaven van de raad, zal effectiever gestalte krijgen.

 

Ervaringen van opdrachtgevers Zelfevaluatie RvC / RvT

 • ‘Er was van begin af aan wat scepsis over het fenomeen “evaluatie-bijeenkomst” maar deze interactieve manier heeft over en weer veel verduidelijkt en inzichten aangescherpt. Mochten we nog een keer zo iets doen met de door jou benoemde thema’s dan weet ik je te vinden.’ - Vice-voorzitter RvT ROC

 • ‘Jullie coaching van de RvT heeft ons beslist geholpen om de verschillen van inzicht met betrekking tot het toezicht tussen de RvT en het CvB boven tafel te krijgen waardoor de werkrelaties verbeterd zijn.’ - Voorzitter RvT ROC

 • ‘We kijken met veel voldoening op jullie advisering terug. Het heeft ons meer gebracht dan we ervan verwacht hadden. Het begrip ‘diversiteit’ heeft handen en voeten gekregen en we zijn ons nu beter bewust van de valkuilen die in onze samenstelling besloten liggen. En weten daar slimmer mee om te gaan.’ - Voorzitter RvT Ziekenhuis

 • ‘We hebben een spiegel voorgehouden gekregen. We hebben vooral stil gestaan bij de individuele kwaliteiten en ontwikkelruimte en plannen graag nog een keer een vervolgbijeenkomst in waarin we de samenwerking wat nader belichten.’ - Voorzitter RvT Zorginstelling