Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Executive coaching

Coaching voor individuele topfunctionarissen of teams

Executive coaching van GITP biedt voortvarende coaching aan individuele topfunctionarissen of teams in de top, met een aanpak die past bij uw vraag.

 

Executive coaching

De executive wordt niet gecoacht op wat hij/zij moet doen maar op wie hij/zij moet zijn (Graham Jones)

 

U wilt uw positie versterken: stevig acteren en uw omgeving open en ontvankelijk tegemoet treden? U wilt zakelijk en inspirerend leidinggeven? Ervaren GITP’ers bieden coachingstrajecten  met diepgang en oog voor resultaat.

 

Voor wie?

Voor toezichthouders, leden van Raden van Bestuur of directeuren, die 

 • hun strategische focus en impact willen versterken;
 • zelfbewust willen handelen, met oog voor eigen kracht en kwetsbaarheid;
 • scherp willen waarnemen en verbinding met anderen willen maken.

Wat is executive coaching?

Directieleden, bestuurders en toezichthouders hebben een zware verantwoordelijkheid. Hun talent, toewijding en doorzettingsvermogen dragen bij aan het succes van de organisatie. Nieuwe situaties vragen soms om een andere aanpak. Executive coaching is een waardevol hulpmiddel om een versnelde ontwikkeling door te maken.

Topbestuurders staan open voor invloeden van buiten én varen op eigen kompas. Executive coaching richt zich op diepere persoonlijkheidslagen enerzijds en strategische doelen anderzijds.

 

Aanpak

Tijdens een intake-gesprek formuleert u met een GITP executive coach enkele thema’s en doelen: de rode draad van uw coachingstraject. Vertrouwen tussen u en de adviseur is een voorwaarde. U beoordeelt samen of er een wederzijdse ‘klik’ is.

De coach nodigt u uit om betekenisvolle momenten en situaties in te brengen en samen te duiden.

GITP coaches zijn sensitief en kritisch. Ze stellen de juiste vragen, benoemen mogelijkheden en kwaliteiten, benoemen ineffectieve gedragspatronen, confronteren scherp en dagen u uit om nieuwe gebieden te verkennen. Uw zelfbewustzijn groeit en daarmee uw vermogen om strategisch te handelen.

Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit zes impactvolle sessies. Na enige tijd vinden vaak nog enkele gesprekken plaats om de voortgang te borgen. Soms maken we gebruik van assessmentinstrumenten, zoals een persoonlijkheidsanalyse, of een 360 graden feedbackprocedure; soms kiezen we voor andere benaderingen (wandeling, acteur, regisseur).

 

Executive coaches

De executive coaches zijn ervaren senior GITP adviseurs en staan garant voor een waarderende en impactvolle aanpak. Hun stevige en objectiverende houding brengt rust en openheid, dit zorgt voor intense en diepgaande gesprekken. Ze zijn sensitief en hebben een no nonsense mentaliteit.


Waarom GITP?

 1. Professioneel oog voor wisselwerking tussen strategische opgave, complex krachtenveld en innerlijke dynamiek
 2. Brede psychologische én bedrijfskundige expertise
 3. Brede ervaring met uiteenlopende coachingsmethodieken die zij eclectisch toepassen
 4. Zorgvuldig
 5. Persoonlijk en zakelijk

Executive Teamcoaching

 U wilt meer commitment in uw team? Meer focus op -  gedragen -  strategieontwikkeling? Of u wilt betere samenwerking en versterking van het onderlinge vertrouwen? GITP executive teamcoaches bieden begeleiding met persoonlijke diepgang en met oog voor resultaat.

 

Voor wie?

Voor Raden van Bestuur, Directieteams en Toezichthouders, die hun strategische focus willen versterken door krachten te bundelen en hechte teamsamenwerking te creëren.  

 

Wat is executive teamcoaching?

Executive teamcoaching betekent een stevige impuls voor de ontwikkeling van uw team. Diverse vormen zijn mogelijk. Het varieert van een korte heisessie tot een meerdaags traject of een event op een buitenlandse locatie. In onderling overleg maken we afspraken over wat u wilt bereiken en welke vorm daarbij past. Vaak voeren we individuele voorgesprekken met de leden van het team. Soms maken we gebruik van assessmentinstrumenten, zoals een persoonlijkheidsanalyse, een teamscan of een 360 graden feedbackprocedure. Mogelijk kiezen we een originele en aansprekende locatie, eventueel in combinatie met outdoor activiteiten.

Wij zorgen voor verbinding in het team met de strategische opgave van de organisatie als uitgangspunt. Wij creëren openheid, ruimte voor het ‘echte’ gesprek en gaan confrontaties niet uit de weg. Soepele samenwerking en betere teamfocus zijn het resultaat.

 

Teamcoaches

De teamcoaches zijn ervaren senior GITP adviseurs die uitdagen, interactieprocessen benoemen, confronteren, ruimte geven, mensen in beweging krijgen en persoonlijke kwaliteiten tot ontwikkeling brengen waardoor een hecht team ontstaat. Zorgvuldig, no nonsense, sensitief en gefocussed op resultaten.

 
Waarom GITP?

 1. Onafhankelijk
 2. Zorgvuldig
 3. Persoonlijk én zakelijk
 4. Brede psychologische én bedrijfskundige expertise