Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Executive search

De juiste topfunctionaris voor uw onderneming

Het succes van de organisatie staat of valt met de juiste invulling van topfuncties. GITP helpt u bij het zoeken en selecteren van de juiste kandidaten. Bij de zoektocht naar topmanagers gaat het om meer dan het aanbieden van een fraai cv. De nieuwe topman of topvrouw moet passen bij uw organisatie. De strategische opgave van uw organisatie moet aansluiten bij zijn of haar ambities. GITP kijkt verder. Onder de naam GITP Executive Search analyseren onze consultants talenten, prestaties en drijfveren.

 

De complexe functie

GITP Executive Search richt zich op de invulling van zwaardere, complexe of unieke functies, zoals kandidaten voor vacatures in Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht, Raden van Bestuur en directies. GITP Executive Search onderscheidt zich door de persoonlijke benadering van (latent) geïnteresseerden. Deze benaderingswijze komt tegemoet aan de wens van velen om zich eerst grondig te oriënteren alvorens te besluiten zich kandidaat te stellen voor een functie.

De uitgebreide kennismaking

Onze opdracht start met een uitgebreide en persoonlijke kennismaking, in de eerste plaats met uw organisatie. Op basis van gesprekken in de organisatie met een groot aantal betrokkenen vindt er een gedegen functieanalyse plaats. Samen met u benoemen we de kernpunten in het profiel: strategische voornemens, structuur en cultuur van uw organisatie en de context en inhoud van de functie.

De veelbelovende zoektocht

Hierna wordt de zoektocht naar geschikte kandidaten gestart. Mogelijk gekwalificeerde geïnteresseerden worden door ons via desk research en contacten in de markt opgespoord en benaderd. GITP Executive Search informeert potentiële kandidaten en beantwoordt vragen. Met veelbelovende geïnteresseerden worden eerste selectiegesprekken gevoerd.

De zorgvuldige selectie

Op basis van de uitkomst van de eerste selectiegesprekken, na toetsing aan het profiel en onderlinge vergelijking, introduceert de consultant enkele geïnteresseerden voor een oriënterend gesprek bij de selectiecommissie van de opdrachtgever. Het verdere verloop van de selectieprocedure is afhankelijk van de invulling van de opdrachtgever.

De optimale start

Ook na indiensttreding kunt u een beroep doen op GITP voor ondersteuning op maat, bijvoorbeeld via ´100 dagen-coaching´. Wij zorgen dat de nieuwe executive effectief van start gaat zodat uw organisatie zo snel mogelijk van zijn of haar talenten kan profiteren.

In plaats van werving via de media kiezen wij voor een persoonlijke benadering van (latent) geïnteresseerden.

Open inschrijving voor executives
Uiteraard kunt u ook altijd uw gegevens in ons bestand laten opnemen.
Vul hiertoe het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in.

 

Uw gegevens aanpassen
Staat u al bij ons ingeschreven en wilt u uw gegevens bijwerken?
Pas hier uw gegevens aan.