Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

BLOG: Talentmanagement - 5 aandachtspunten voor HR

Je wilt in je organisatie aan de slag met talentmanagement. Maar waar begin je, wie en wat heb je nodig, en hoe zorg je dat het de gewenste resultaten oplevert? Kortom hoe ga je talentmanagement aanpakken? Nicole Lam, HR-adviseur bij Dura Vermeer, deelt haar ervaringen met talentmanagement in 5 aandachtspunten voor HR.

1. De expertrol geloofwaardig vervullen
Wil je talentmanagement kunnen laten landen, dan moet de organisatie er klaar voor zijn. Als HR-adviseur kun je dit beïnvloeden door de toegevoegde waarde van HR continu aan te tonen en de expertrol op HR-gebied te vervullen. Door te roepen dat je iets met talentmanagement wilt, krijg je de mensen niet mee. Het is belangrijk dat je weet waar je het over hebt en dat je zelf authentiek enthousiast bent over talentmanagement en dit weet over te brengen in de organisatie.

 

2. Een plan van aanpak maken op basis van zorgvuldig vooronderzoek
Waarom ga je met talentmanagement aan de slag? Wat wordt het doel van talentmanagement? Met welke doelgroep heb je te maken? Wat zijn de risico’s? Wie zijn de belangrijkste stakeholders? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen werk je verschillende scenario’s uit zodat je tijdens de uitvoering flexibel kunt mee laveren op de keuzes die de organisatie maakt, zonder het doel uit het oog te verliezen.

 

talentmanagement in 7 stappen
Bekijk de infographic hier

3. De belangrijkste stakeholder verleiden
Is de raad van bestuur de belangrijkste stakeholder, dan is het belangrijk het bestuur te betrekken bij het waarom van talentmanagement en de gekozen aanpak, wat het gaat opleveren en wat talentmanagement betekent voor de mensen die ermee te maken krijgen. Vormen de medewerkers de belangrijkste stakeholder, dan kun je toetsen wat er leeft in de organisatie. Wat willen medewerkers op het gebied van talentontwikkeling? Vervolgens kun je in een plan van aanpak de ontwikkelwensen van medewerkers koppelen aan de strategie van de organisatie.

4. Overtuigen met feiten op basis van een business case
Voor een volmondig ja van de directie kan het nodig zijn, je plan kracht bij te zetten met een business case. Stut je aanpak met cijfers en kengetallen over onder meer meetbare einddoelen, een kosten-batenanalyse en tussentijdse go/no go momenten. Een objectieve 0-meting van talent bij de start van talentmanagement maakt het mogelijk om op basis van harde cijfers te achterhalen welke gerichte ontwikkelinterventies nodig zijn om organisatiedoelen te realiseren en tussentijds te meten wat talentmanagement tot nu toe heeft opgeleverd.

5. Organiseren van interne communicatie
De uitvoering van talentmanagement valt of staat met een goede interne communicatie. Hierbij kun je expertise van de communicatieafdeling goed gebruiken. Voordat je echter aan de slag gaat in de praktijk, is het belangrijk medewerkers eerst goed uit te leggen wat talentmanagement is, waarom de organisatie ermee aan de slag gaat en wat dat voor individuele medewerkers gaat betekenen. Benadrukken dat het gaat om inzicht in de talenten en kwaliteiten van medewerkers en deze zo goed mogelijk benutten, en dat het bijvoorbeeld niet gaat om een reorganisatie, dat er geen ontslagen vallen, is een belangrijk aandachtspunt. Ook als het talentmanagementtraject in volle gang is, blijft het belangrijk medewerkers te triggeren met communicatiecampagnes die ludieke aandacht vragen voor en communiceren over talentmanagement.

 

 

Talentmanagement volgens het boekje
    
Gratis whitepaper Talentmanagement
Starten met talentmanagement?  Lees in de gratis whitepaper Talentmanagement volgens het boekje:
  • Wat talentmanagement inhoudt
  • Wat het oplevert voor uw organisatie én medewerkers
  • Hoe u van visie naar werkvloer komt in 7 stappen
  • Wat de voordelen zijn van objectieve talentidentificatie
  • Wat de slimste strategie is voor talentontwikkeling

 

 

Meer weten over talentmanagement?
Lees ook de blog Talentmanagement: Effectief aan de slag in 7 stappen
Download het informatiepakket GITP Talentmanagement.
Of laat u terugbellen voor een vrijblijvend adviesgesprek.