Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Maatwerk in projectmatig werken

Benutten van stijlverschillen in de aanpak van projecten

In veel gevallen wordt de aanpak van een project bepaald door persoonlijke voorkeuren. Om deze verschillen in stijl te voorkomen introduceren organisaties vaak één methode voor alle projecten. 
'Maatwerk in projectmatig werken' reikt een zinvoller alternatief aan, door de aard van een project te betrekken bij het vaststellen van de aanpak. Daarbij worden stijlverschillen niet als ongewenst beschouwd, maar heel bewust benut als uitgangspunt voor het realiseren van maatwerk per (type) project.

Dit boek is bedoeld als handreiking voor iedereen die een projectbenadering zoekt die recht doet aan verschillen, tussen mens én tussen projecten. Aan de orde komen achtereenvolgens:

  • de methodische kernvragen;
  • de belangrijkste stijlverschillen;
  • de verschillende projectsoorten;
  • ontwikkelrichtingen voor de projectleider.

Bij dit boek hoort ook een online ProjectScan, waarmee uw project kan worden getypeerd en voorzien van richtlijnen voor maatwerk.