Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

OR en financiële begrippen in de zorg

Basiskennis

Voor een goede communicatie tussen or en bestuurder is het belangrijk dat zij dezelfde taal spreken. De or moet de terminologie van de directie snappen en kunnen vertalen naar de eigen praktijk. Ook als het gaat over financiën. 
En daar wringt de schoen: de meeste or-leden in de zorgsector zijn niet thuis in die terminologie. Daarom is er nu 'OR en financiële begrippen in de zorg'. Dit is een op de praktijk toegespitst boek dat ondernemingsraden in de zorgsector ondersteunt in hun dagelijkse praktijk. Om te beginnen met een duidelijke inleiding op het financiële begrippenkader in de zorgsector. Verder worden in dit boek niet alleen de begrippen uitgelegd, ze worden ook in samenhang met andere begrippen en kengetallen getoond.