Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

OR en Raad van Commissarissen

Basiskennis

Vijf jaar na het verschijnen van de eerste druk van dit boekje en vervolgens het debat over goed bestuur en toezicht in de ondernemingen (corporate governance) is het nodige veranderd op het gebied van Raden van Commissarissen (RvC): de wetgeving is aangepast (het coöptatiesysteem is afgeschaft), er zijn allerlei governance-codes ontwikkeld om het toezicht te verbeteren, commissarissen bemoeien zich - mede onder druk van de aandeelhouders - actiever met het directiebeleid en de OR heeft meer invloed op de samenstelling van de RvC gekregen. 
In deze geactualiseerde versie gaat de auteur na - op basis van de ontwikkelingen, praktijkervaringen en 'best practices', met name ook in de afgelopen vijf jaar - waarom een goede relatie tussen OR en RvC belangrijk kan zijn en wat de OR eraan kan hebben.

Het boek begint met achtergrondinformatie over het toezichthoudend orgaan binnen Nederlandse ondernemingen en de (recente) wijzigingen in de huidige wet- en regelgeving daarover. Vervolgens wordt vooral aandacht besteed aan de mogelijkheden die de OR ter beschikking staan om de relatie met de RvC gestalte te geven, in het bijzonder de relatie met die commissarissen die op (versterkte) aanbeveling van de OR in de RvC terechtgekomen zijn.