Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Assessment oefenen

Jezelf voorbereiden met online tests en vragenlijsten

Haal het maximale uit een assessment door de verschillende onderdelen van uw assessment te oefenen. Oefen online tests en vragenlijsten en lees tips over intelligentietest, persoonlijkheid vragenlijst, serious games, interview en rollenspel.
 

   

Intelligentietest oefenen

Een intelligentietest meet de snelheid waarmee u problemen oplost en u zich nieuwe kennis eigen maakt. Het gaat daarbij om tests op taal - en numeriek gebied, zoals figurenreeksen, cijferreeksen en analogieën.

Doe de intelligentietest (via PiCompany - 100% dochter van GITP)

Figurenreeksen oefenen

Met figurenreeksen wordt het vermogen om patronen te herkennen gemeten. Na een reeks van 4 figuren wordt u gevraagd de meest logische volgende figuur te kiezen uit 5 verschillende mogelijkheden.

Doe de figurenreeks

Analogieën oefenen

Met analogieën wordt het abstract redeneervermogen op het gebied van taal gemeten. De test vraagt een letter of woord in te vullen op de plek die nog niet is ingevuld. Dit doet u door in de opbouw van de al ingevulde woorden of letters logische regels te ontdekken.

Doe de analogieën

Cijferreeksen oefenen

Met cijferreeksen wordt het abstract redeneervermogen op het gebied van rekenen gemeten. De test vraagt een getal in te vullen op de lege plek in de cijferreeks. Dit doet u door te ontdekken hoe de al ingevulde getallen zich tot elkaar verhouden.

Doe de cijferreeks


Persoonlijkheid vragenlijst oefenen

De persoonlijkheid vragenlijst bestaat uit een groot aantal zinnen die samenhangen met persoonlijkheidseigenschappen. Door aan te geven in welke mate die zinnen op u van toepassing zijn, geeft u een beeld van uw persoonlijkheid. Foute antwoorden zijn er niet.

Doe de persoonlijkheidsvragenlijst

Serious game

Een serious game is een praktijksimulatie in de vorm van een online game. Hoe u reageert tijdens de game, geeft inzicht in de manier waarop u bijvoorbeeld omgaat met compliance, tot een oordeel komt en besluiten neemt, communiceert, leiding geeft.

Assessment interview voorbereiden en oefenen

Het belangrijkste is dat u tijdens een assessment interview vooral laat zien wie u bent. Duur: 60 minuten.

 • Zorg dat u voorbeelden van de gevraagde competenties paraat heeft.
 • Zet uw ambities, motivatie, loopbaan, sterke en zwakke kanten op een rijtje.
 • Zorg dat u de rode draad in uw loopbaanstappen helder hebt.
 • Indien relevant, denk na over uw loopbaanopties en bijbehorende ontwikkelrichting.
 • Oefen het assessment interview met een familielid of vriend.
 • Krijg een indruk van het interview met de assessment adviseur. Bekijk de video.

Rollenspel voorbereiden en oefenen

Een assessment rollenspel is een praktijksimulatie van een situatie die relevant is voor de assessment vraag. De assessment-adviseur zet het rollenspel in om een breder beeld van u te krijgen. De duur is afhankelijk van de vraagstelling en varieert van 15 tot 30 minuten.

 • Schakel de omgeving uit en leef u in in de situatie.
 • Luister goed naar uw gesprekspartner.
 • Let op de non-verbale communicatie van uw gesprekspartner.
 • Oefen het rollenspel met een familielid of vriend voor een situatie waar u tegenop ziet.
 • Krijg een indruk van een rollenspel. Bekijk de video.

CHECKLIST: De 10 beste assessment tips

 • Zie het assessment als kans om uzelf nog beter te leren kennen.
 • Maak ruim van tevoren tijd om de verschillende assessment onderdelen te leren kennen en te oefenen.
 • Laat de online thuistests en eventuele andere thuisopdrachten niet aankomen op de avond voor de assessmentdag.
 • Zorg dat u uw loopbaankeuzes, sterke punten en ontwikkelpunten, ambities en motivatie scherp op uw netvlies heeft. Wij helpen u daarmee op weg met een vragenlijst voorafgaand aan de assessmentdag.
 • Neem de tijd om voorbeelden uit uw werkervaring naar boven te halen, die aansluiten bij de competenties die in het assessment worden onderzocht.
 • Doe de online thuistests in een rustige omgeving waar u niet wordt afgeleid.
 • Zorg dat u goed uitgerust bent. Dan kunt u het allerbeste van uzelf laten zien.
 • Trek voor de assessmentdag kleding aan waarin u zich op uw gemak voelt en die u ook zou aantrekken voor uw (nieuwe) werk.
 • Maak de reis naar de assessment locatie (GITP vestiging) voor uzelf zo prettig mogelijk. Check bijvoorbeeld vooraf verschillende routes op filegevoeligheid. Bekijk op de dag zelf de verkeersinformatie voor eventuele bijzonderheden en vertrek ruim op tijd.
 • Wees uzelf. Dat voelt het prettigst en levert u de meeste inzichten op voor uw verdere loopbaan.