Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Meest gestelde vragen over assessment

Alles wat je wil weten over het assessment

Wat kun je verwachten voorafgaand, tijdens en na afloop van een assessment bij GITP? Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over onze assessments.

Voor het assessment

Wat is een assessment?

Een assessment geeft objectief inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. U krijgt online tests en vragenlijsten voorgelegd, meestal in combinatie met een interview, rollenspel en/of simulatiegame. Na het assessment is bekend wat uw talenten zijn, wat u drijft in uw werk en welk ontwikkelpotentieel aanwezig is. GITP biedt voor elk ontwikkel-, selectie- of loopbaanvraagstuk een passend assessment.

Waarom een assessment?

Een assessment biedt de opdrachtgever van het assessment meer zekerheid over kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden op basis van objectief inzicht in talenten en ontwikkelpotentieel van u, als deelnemer. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever richt GITP een assessment in als selectieassessment, ontwikkelassessment of loopbaanassessment.

Hoe snel kan een assessment worden ingepland?

Indien nodig kan een assessment binnen 2 werkdagen worden ingepland, op voorwaarde dat u voldoende tijd heeft om de thuistests te maken.

Wat is de doorlooptijd van een assessment?

De doorlooptijd van een assessment is gemiddeld 2 weken vanaf de aanvraag. Na afloop van het assessment levert GITP binnen 5 werkdagen de eindrapportage aan u, en aan de opdrachtgever van het assessment, mits u daarvoor akkoord heeft gegeven.

Wat zijn competenties?

Een competentie is het vermogen om effectief een taak uit te voeren of een probleem op te lossen. Ook onder lastige omstandigheden. Bij de beheersing van een competentie komt het aan op de juiste combinatie van gedrag, kennis en vaardigheden. Lees meer over het hoe en waarom van competenties.

Hanteert GITP de beroepscode NIP?
Ja, GITP hanteert de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Alle assessment-psychologen zijn verplicht geregistreerd bij het NIP. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze 4 basisprincipes. Door gedragsregels op te stellen in de Beroepscode is het duidelijk wat u van de psycholoog kunt verwachten. Voor de psycholoog is duidelijk aan welke regels hij zich moet houden. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken (bijvoorbeeld een klachtenregeling) staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode en op de website van het NIP.
 
Ik heb een vraag. Met wie kan ik contact opnemen?

48 uur voor aanvang van het assessment kunt u contact opnemen met uw assessmentadviseur via Mijn GITP. Dit is het deelnemersportaal waarin u wordt begeleid bij alle stappen van het assessment; van intake tot en met eindrapportage. Heeft u eerder een vraag, dan kunt u contact opnemen met de office van de locatie waar u uw assessment heeft. Of bel onze klantenservice: +31 88 448 70 00.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Om uw assessment adequaat te kunnen uitvoeren tegen de achtergrond van de vraagstelling van uw organisatie, verzamelen wij gegevens over u, zoals uw NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, uw cv, bedrijfsgegevens, opleidingsniveau, antwoorden op testvragen en testscores. De verschillende verzameldoelen vindt u in onze privacy policy

Wij leggen, conform de beroepscode, een assessmentdossier aan, waarin de verschillende scores op voor uw assessment relevante testen en aantekeningen worden bewaard. Dit dossier bewaren we 2 jaar,  waarna we het vernietigen. Ook uw eindrapportage in Mijn GITP vernietigen we dan, maar alvorens wij daartoe overgaan, ontvangt u een signalering, zodat u uw rapport tijdig (nogmaals) kunt downloaden als u dit voor uzelf langer wilt bewaren. De onderliggende deelrapportages worden vernietigd en in de testsystemen worden uw gegevens  geanonimiseerd, dat wil zeggen dat we uw persoonsgegevens verwijderen.
Uw persoonlijke omgeving Mijn GITP blijft voor u dan nog toegankelijk (voor eventuele andere diensten die GITP voor u mag gaan uitvoeren of op dat moment al uitvoert), tenzij u aangeeft dat deze mag worden afgesloten.

U hebt het recht om binnen de bewaartermijn om vernietiging van uw dossier te vragen. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die u in de beroepscode (art. 70) kunt lezen. 

GITP gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De eindrapportage deelt uw assessment-adviseur alleen met u en – alleen met uw expliciete toestemming – aan de opdrachtgever. Uw toestemming geeft u in Mijn GITP. 

GITP zorgt ervoor, door allerlei organisatorische en technische maatregelen, dat uw gegevens vertrouwelijk blijven en goed zijn beschermd. Daarvoor hebben wij een ISO 27001-certificering. Deze certificering maakt dat wij procesmatig werken aan continue verbetering van onze informatiebeveiliging. Minimaal jaarlijks kijken externe auditoren hierbij mee.

Ook met betrekking tot uw assessment kunt u rechten uitoefenen, zoals bijvoorbeeld het recht van inzake of correctie. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw assessment-adviseur. In de privacy policy leest u hierover ook meer informatie.
 
Uit welke onderdelen bestaat een assessment?

In de meeste gevallen maakt u thuis eerst enkele tests. Het aantal tests en de duur kan variëren. De duur staat per test vermeldt en u kunt tussentijds stoppen. Bij de meeste assessments duren de thuistests ongeveer 1,5 uur. Daarna volgt de assessmentdag op een van onze vestigingen. Een assessmentdag bestaat doorgaans uit een ontvangst met uitleg, een interview, rollenspelsimulatie(s), tests, eventuele aanvullende oefeningen en een nabespreking. De exacte invulling van een assessment is afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever van het assessment.

Hoe kan ik me voorbereiden op een assessment?

Onze informatie voor een optimale voorbereiding op een assessment, geeft een goed beeld van wat er tijdens een assessment van u wordt verwacht. U kunt tevens oefenen met diverse tests. Deze informatie vindt u ook op Mijn GITP.

Hoe kan ik me voorbereiden op een interview?

Onze informatie voor een optimale  voorbereiding op een assessment interview, geeft een goed beeld van wat er tijdens een interview van u wordt verwacht. Deze informatie vindt u ook op Mijn GITP.

Hoe kan ik me voorbereiden op een rollenspel of praktijksimulatie?

Onze informatie voor een optimale voorbereiding op een rollenspel (praktijksimulatie), geeft een goed beeld van wat er tijdens een rollenspel van u wordt verwacht. Deze informatie vindt u ook op Mijn GITP . Een rollenspel wordt ook wel een praktijksimulatie genoemd.

Ik heb dyslexie. Wordt daar in een assessment rekening mee gehouden?

Als u voorafgaand aan uw assessment meldt dat u dyslexie of dyscalculie heeft, kunnen wij daar rekening mee houden. Wij hebben een breed scala aan instrumenten waarmee we uw denkniveau in kaart kunnen brengen. Beschikt u over een dyslexie-verklaring? Neem deze dan mee naar de assessmentdag. Dan kunnen wij onze instrumenten ook afstemmen op het type dyslexie.

Wie is mijn adviseur?

48 uur voor aanvang  van het assessment, weet u wie uw assessmentadviseur is. Dit wordt bekend gemaakt op Mijn GITP. Via Mijn GITP kunt u eveneens contact opnemen met uw adviseur.

Waar vindt het assessment plaats?

In de uitnodiging voor het assessment staat de locatie van de assessmentdag. Op Mijn GITP en op GITP.nl vindt u een routebeschrijving.

Wat voor kleding trek ik aan?

Wij raden u aan gekleed te gaan zoals u ook naar uw toekomstige of huidige werk gaat.

Moet ik iets meenemen?

U hoeft niets mee te nemen. Op Mijn GITP heeft u alle benodigde informatie, waaronder uw meest recente CV, die u al aan ons heeft doorgegeven.

Moet ik zelf voor mijn lunch zorgen?

Als uw assessment dag uit 2 dagdelen bestaat, staat de lunch voor u klaar. Ditzelfde geldt voor een assessment dag van 1 dagdeel die tijdens de lunchtijd valt. Deze informatie vindt u ook terug op Mijn GITP.

Assessmentonderdelen

Wat heb ik nodig voor het thuis invullen van de online vragenlijsten en tests?

Een computer met een stabiele internetverbinding.

Welke systeemvoorwaarden stellen de online vragenlijsten en tests?

Een recente browser; Internet Explorer 9 en lager wordt door Microsoft niet meer ondersteunt en daarom door ons niet meer gegarandeerd.

Kunnen de online vragenlijsten en tests ook op een tablet worden gemaakt?

De vragenlijsten en tests werken op een tablet meestal wel, maar omdat er zoveel variatie in tablets is, hebben we de vragenlijsten en tests niet voor alle devices van tevoren kunnen testen. We kunnen dus niet garanderen dat de tests en vragenlijsten op elke tablet ook daadwerkelijk werken. Het advies is om een computer te gebruiken.

Kunnen de online vragenlijsten en tests op een MacBook/safari worden gemaakt?

Ja, dat kan.

Er wordt verwezen naar thuistesten maar ik zie deze niet staan in het lijstje 'Testen voor thuis'

Neem contact op met de klantenservice, telefoonnummer +31 88 448 70 00

Welke vragen kan ik tijdens een assessment interview verwachten?

Bij een selectieassessment kiest de assessmentadviseur voor een 'gedragsgericht interview'. De adviseur zal dan vooral inzoomen op functierelevante competenties. Daarnaast komen veelal ambities en motivatie, loopbaan en sterke en zwakke kanten aan bod. Bij een ontwikkelassessment wil de assessmentadviseur tijdens het interview inzicht krijgen in mogelijke loopbaanopties en ontwikkelvragen binnen de organisatiecontext van de opdrachtgever van het assessment. Uiteraard spelen eerdere loopbaanstappen, motivatie en ambities ook een belangrijke rol. Bij een loopbaanassessment wordt zuiver gekeken naar de motieven, drijfveren en ambities van de persoon zonder organisatiecontext, dus ook met oriëntatie buiten de organisatie.

Wat houdt een rollenspel of praktijksimulatie in?

Tijdens een rollenspel of praktijksimulatie speelt u een praktijksituatie na. Uw gesprekspartner is dikwijls een acteur die zijn of haar rol levensecht speelt. De assessmentadviseur kan zo in een nagebootste werksituatie zien hoe u reageert. Dit koppelt hij vervolgens aan de resultaten uit het assessment interview, de persoonlijkheidsvragenlijsten en de assessment testen.

Waarop word ik beoordeeld tijdens het rollenspel?

In het rollenspel van het assessment wordt een sterk beroep gedaan op uw sociale - en communicatieve vaardigheden. Zo moet u bijvoorbeeld een functioneringsgesprek houden met een medewerker. Of een advies- of slechtnieuwsgesprek voeren. Tijdens de praktijksimulaties observeert de assessmentadviseur uw gedrag.

Met wie moet ik een rollenspel doen?

Uw gesprekspartner in het rollenspel is dikwijls een acteur die zijn of haar rol levensecht speelt. De assessmentadviseur kijkt tijdens het rollenspel mee en beoordeelt hoe u handelt en zich gedraagt in de nagebootste situatie.

Na het assessment

Hoe krijg ik terugkoppeling van de resultaten?

Aan het eind van de assessmentdag ontvangt u een persoonlijke terugkoppeling van de adviseur. U ontvangt binnen 5 werkdagen een e-mail als het conceptrapport klaar is en op Mijn GITP staat. Wij vragen u akkoord te geven aan de adviseur op de inhoud van de rapportage. Uw rapport wordt nu gesloten en er kunnen geen wijzigingen meer plaatsvinden. Vervolgens sturen wij uw rapportage door aan de opdrachtgever. Wenst u nog overleg over de inhoud van de rapportage dan is dit uiteraard mogelijk. Mocht u niet akkoord gaan met de inhoud van de rapportage, kunt u dit door middel van de keuzebutton aan ons doorgeven.

Wat staat er in de rapportage?

Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever krijgt u inzicht in uw motivatie en drijfveren, uw talenten en minder sterker punten, gebaseerd op diverse persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests en praktische assessmentsoefeningen. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever kunnen ook de mate van zelfregie, uw valkuilen in lastige situaties, uw management-/beïnvloedingsstijl en andere punten worden belicht. Bij een selectieassessment krijgt u advies over de mate van uw geschiktheid. Afhankelijk van de vraagstellingen in het assessment worden ontwikkeltips of een ontwikkeladvies aangeboden. Gaat het om een loopbaanvraagstuk dan geven we advies over passende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Ik heb nog vragen over de uitslag van het assessment. Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt contact opnemen met uw eigen adviseur via Mijn GITP.

Wat gebeurt er met de gegevens van de deelnemer aan het assessment?

Deze worden maximaal 2 jaar bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor bij het assessment betrokken medewerkers. Vervolgens worden de testgegevens geanonimiseerd voor onderzoeksdoeleinden.

Hoe geef ik toestemming mijn resultaten te delen met de opdrachtgever

Via Mijn GITP vragen wij u middels 3 buttons uw reactie over de rapportage te geven: Wilt u akkoord geven? Wilt u overleggen? Wilt u geen akkoord geven? Na iedere knop bevestigt u nogmaals uw keuze.

Waar kan ik mijn rapport bekijken?

2 weken na uw akkoord, verplaatst uw rapportage naar de homepage op Mijn GITP, hier kunt u uw rapport downloaden.

Hoe lang blijft mijn rapport op Mijn GITP?

De bewaartermijn van deze rapportage is 2 jaar. U ontvangt voorafgaand aan de vernietiging hiervan bericht, u kunt een PDF-versie genereren. Daarna wordt het rapport vernietigd en de data geanonimiseerd.

GITP heeft een ontwikkeladvies gegeven. Hoe kan ik mij / mijn werknemer zich verder doorontwikkelen?

Grow Online
Inzichten uit een assessment leiden tot ontwikkeling. Dat is de overtuiging van GITP. Om uw ontwikkeling te versnellen biedt GITP online ontwikkelmodules op competenties aan onder de noemer Grow Online.

In sommige situaties heeft uw opdrachtgever al een module voor u gekocht. Ga dan naar Grow Online om uw keuze te maken en mail uw keuze naar trainingen@gitp.nl. U ontvangt per mail de inloggegevens en u kunt direct aan de slag. Een GrowOnline-module duurt ongeveer 16 uur en u heeft 3 maanden de tijd om de module af te ronden, nadat u gestart bent.

 

Coaching en training
Ook kunt u kiezen voor Coaching of Training. Als deelnemer van een Ontwikkel-, Geschiktheid-, Perspectief- of Executive assessment ontvangt u 10% korting als u kiest voor een coaching of training na uw assessment. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Ik wil graag meer weten over de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling na het assessment. Met wie kan ik contact opnemen?

Als u vragen heeft over uw verdere ontwikkeling naar aanleiding van de assessment resultaten, kunt u zich wenden tot uw adviseur.

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

Klachten nemen wij zeer serieus. U kunt zich binnen 30 werkdagen na deelname met een klacht melden bij de regiodirecteur. In samenwerking met onze kwaliteitsmanager wordt uw klacht behandeld. U kunt de naam en gegevens van de regiodirecteur vinden bij contactgegevens van de locatie waar u het assessment heeft gedaan. Of mail kwaliteit@gitp.nl.

Als we er samen niet uitkomen, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het NIP. De procedure daarvoor vindt u terug op de website van het Nederlands Instituut van Psychologen.