inzicht en ontwikkeling
Menu

Interventies

Interventies

8,7

8,7 van de 101

7

Postacademische cursussen Interventies bij opgroeien en opvoeden

Wil jij effectieve en gestructureerde hulp en ondersteuning bieden aan ouders en kinderen? Volg één van deze interventiecursussen van GITP. Sommige bieden je kennis en praktische handvatten bij het geven van specifieke hulp, training of begeleiding. In andere cursussen leer je interventies die gericht zijn op het trainen of begeleiden van  leerkrachten of jeugdzorgwerkers.

< Alle Cursussen Kind en Jeugd

We kunnen elke cursus als incompany cursus of in aangepaste vorm als maatwerk verzorgen. Daarnaast geven we je uiteraard graag vrijblijvend en gratis opleidingsadvies.

Studiebelasting:

Contacttijd
(uren)

Zelfstudie
(uren)

E-Learning
(uren)

 • Blended cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin

  Blended cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin

  9,7 van de 5 sterren

  9,7

  2
  • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
  • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
  • effect van geweld in het gezin op de gehechtheidsontwikkeling
  • risicotaxatie van geweld in het gezin

  36

  60

  24

  Eerstvolgende startdatum 13 mrt 2019

  Toon cursus

  € 1.825,00

 • Cursus Cognitieve gedragstherapie op school

  Cursus Cognitieve gedragstherapie op school

  8,5 van de 5 sterren

  8,5

  2
  • kennis van de ontwikkeling van disruptief gedrag
  • kennis van de interventie 'Ik kies voor zelfcontrole', de theoretische onderbouwing ervan en praktische toepassing
  • oefenen met cognitieve (gedragstherapeutische) technieke
  • interventies in de schoolsetting analyseren en werkzame elementen achterhalen en beoordelen

  18

  18

  Geen datum

  Toon cursus

  € 905,00

 • Cursus de Dushi methode

  • Beter om leren gaan met opvoedings- en begeleidingsvragen
  • Een kind leren helpen bij het ontwikkelen van hun gevoel voor eigenwaarde en eigen talenten
  • Plaats het kind centraal in plaats van het dossier en regels
  • Een integrale opleiding waarin opvoeding, leefklimaat, communicatie, huisvesting en ouderbegeleiding naadloos op elkaar afgestemd zijn.

  36

  11

  3

  Eerstvolgende startdatum 20 mrt 2019

  Toon cursus

  € 1.565,00

 • Cursus Dyslexie voor (mede)behandelaars

  Cursus Dyslexie voor (mede)behandelaars

  8,6 van de 5 sterren

  8,6

  2
  • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
  • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
  • opzet van een behandelsessie
  • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie

  35

  35

  Eerstvolgende startdatum 12 apr 2019

  Toon cursus

  € 1.445,00

 • Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit

  Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit

  9,0 van de 5 sterren

  9,0

  2
  • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
  • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
  • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
  • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar

  13

  4

  1

  Eerstvolgende startdatum 04 jun 2019

  Toon cursus

  € 695,00

 • Cursus Eigen regie voor mensen met een beperking

  • actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn: meer eigen regie voor de cliënt
  • methodisch interveniëren met Active Support
  • positieve gedragsondersteuning
  • trainen en coachen van begeleiders

  18

  18

  Incompany

  Toon cursus

  Op aanvraag

 • Cursus Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten

  Cursus Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten

  9,0 van de 5 sterren

  9,0

  2
  • nieuwe inzichten in het verband tussen emotieregulatie en psychopathologie
  • diagnostische instrumenten om emotieregulatie te meten bij kinderen en adolescenten
  • praktische toepassing van transdiagnostische cognitieve gedragstherapie bij deze leeftijdsgroep

  12

  12

  Eerstvolgende startdatum 06 jun 2019

  Toon cursus

  € 595,00

 • Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs

  Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs

  8,0 van de 5 sterren

  8,0

  2
  • kennis van en inzicht in de meeste oorzaken van externaliserend probleem gedrag en leren gedrag in een breder psychologisch perspectief zien
  • leren hoe klassenmanagement ingezet kan worden om probleemgedrag te beïnvloeden
  • de transitie maken naar de rol van een coach die eigenaarschap van de verandering bij de coachee laat
  • kennis van en inzicht in verschillende vormen van weerstand tegen verandering

  20

  21

  4

  Eerstvolgende startdatum 06 sep 2019

  Toon cursus

  € 925,00

 • Cursus Kortdurende ambulante hulpverlening aan kind en gezin

  Cursus Kortdurende ambulante hulpverlening aan kind en gezin

  8,5 van de 5 sterren

  8,5

  2
  • praktische oplossingsgerichte werkvormen voor zorg en welzijn
  • werken aan concrete en haalbare doelstellingen
  • passend bij de WMO en de Bakens Welzijn Nieuwe Stijl
  • vier cursusdagen, e-learning en vier keer individuele supervisie

  24

  20

  Eerstvolgende startdatum 30 okt 2019

  Toon cursus

  € 1.435,00

 • Cursus Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen

  Cursus Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen

  9,3 van de 5 sterren

  9,3

  2
  • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
  • verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
  • oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin

  24

  24

  Eerstvolgende startdatum 05 nov 2019

  Toon cursus

  € 1.210,00

 • Cursus Systeemtherapie en systemisch werken

  • Ontwikkel een systeemtherapeutische houding en manier van kijken
  • Systeemtherapeutisch denken én handelen
  • Gezinsperspectieven en systeemtheorie
  • Veel oefeningen voor ervaringsgericht leren

  30

  34

  4

  Geen datum

  Toon cursus

  € 956,00

 • Online seminar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

  Online seminar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

  8,0 van de 5 sterren

  8,0

  2
  • Theorie en praktijk van SOLK
  • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
  • Verbetering van de kwaliteit van leven

  2

  2

  Direct inschrijven

  Online cursus

  Toon cursus

  € 95,00