Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Leiderschapsstijlen

Laat uw medewerkers presteren met de juiste stijl van leidinggeven

 

Een leidinggevende die zijn medewerkers op waarde weet te schatten en zijn stijl van leidinggeven daarop afstemt, verhoogt de prestaties en motivatie van zijn medewerkers. Maar switchen tussen voorkeursstijl van leidinggeven en andere leiderschapsstijlen is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

 

Als leidinggevende heeft u elke dag te maken met medewerkers die uniek zijn in persoonlijkheid, werkervaring en competenties. Daarnaast verschillen de aard en complexiteit van het werk, tijdsdruk en risico’s van dag tot dag. Sommige medewerkers hebben in een bepaalde werksituatie instructie nodig om gemotiveerd de juiste resultaten te boeken. Anderen komen met coachend leidinggeven het beste tot hun recht. Maar in een andere situatie kan dit weer totaal anders zijn.

Wanneer welke leiderschapsstijl?

Bent u leidinggevende en wilt u effectief leidinggeven, door:

  • Beter in te kunnen schatten welke leiderschapsstijl in een bepaalde werksituatie het beste past?
  • Meer inzicht in uw voorkeurstijl van leidinggeven en in de verschillende leiderschapsstijlen die er zijn?
  • Meer wendbaarheid tussen leiderschapsstijlen zonder in te leveren op authenticiteit?
Dan is de training Leiderschapsstijlen: situationeel leidinggeven, de training voor u. Lees meer


Training Leiderschapsstijlen: situationeel leidinggeven

In de training Leiderschapsstijlen: situationeel leidinggeven gaat u praktijkgericht aan de slag.  Startpunt van het ontwikkelproces is inzicht in de voorkeursstijl van leidinggeven op basis van een scan in combinatie met persoonlijke leervragen. Korte inleidingen, reflectieopdrachten, oefeningen, praktijksimulaties met acteur, persoonlijke feedback en tips wisselen elkaar af. Daarnaast leert u veel van en door mededeelnemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inzicht in voorkeursstijl van leidinggeven: kwaliteiten en valkuilen
  • Inschatten van motivatie en capaciteiten van medewerkers
  • Vergroten van wendbaarheid in leiderschapsstijlen: schakelen tussen inhoud en emotie én tussen sturen en loslaten
  • Tips om de verschillende leiderschapsstijlen effectief in te zetten
  • Communicatieve vaardigheden: feedback geven op gedrag en motiveren
  • De juiste leiderschapsstijl inzetten voor het team
  • Persoonlijk actieplan: stijlflexibiliteit

Deelnemers over de training Leiderschapsstijlen: situationeel leidinggeven:

‘In korte tijd ga je vrij intensief naar de kern van bepaalde (knel)punten die je in het leidinggeven ervaart. Ik vind het belangrijk dat je als leidinggevende in de spiegel durft te kijken om te zien wat jouw aandeel in een bepaalde situatie is. Dat kan met deze training zeker. Ook het groepsproces heeft zijn meerwaarde waardoor je meer inzicht krijgt in diverse situaties. Door mee te kijken/luisteren naar anderen leer je ook al veel.’

‘Professioneel, persoonlijk, duidelijk, verrassend’

‘Ik heb veel handvatten gekregen, die ik vooral zal moeten toepassen’


Wilt u effectief leidinggeven door uw stijl van leidinggeven af te stemmen op uw medewerkers?
Lees meer over de training Leiderschapsstijlen: situationeel leidinggeven


Meer over leiderschapsstijlen

Naast de training Leiderschapsstijlen: situationeel leidinggeven, bieden wij ook trainingen waarin een bepaalde leiderschapsstijl verder wordt uitgediept, zoals: