Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Gezinshuis plus volgens de Dushi methode

‘Een veilig thuis creëren waar kinderen weer leren voelen en het vertrouwen in zichzelf en anderen terug krijgen.'

 ‘Ik ben net als de kinderen die bij ons wonen. Ieder mens heeft tenslotte hetzelfde nodig.’ Dat zegt Alex de Bokx, oprichter van het Dushihuis, een jeugdzorgorganisatie met (t)huizen voor kinderen tussen de 4 en 23 jaar in Den Haag, Ellecom en Dordrecht. ‘Daarom wil ik dat onze kinderen zich op school niet anders hoeven te voelen dan hun klasgenootjes, die wel bij hun ouders wonen. Daar steek ik al mijn energie in.’ Om dit doel te bereiken, ontwikkelde Alex zijn eigen methodiek. Vanwege grote interesse van andere jeugdzorginstellingen, is vorig jaar de methodiek in samenwerking met GITP vertaald in een opleiding. De eerste pedagogische medewerkers van buiten Dushi worden inmiddels getraind.

De kinderen die in een Dushihuis wonen, mogen altijd blijven. Ook de kinderen die zijn overgeplaatst vanuit andere instellingen. Dat geeft heel veel rust en veiligheid. 90% van de ‘Dushi-kinderen’ gaat naar het regulier onderwijs op het niveau dat bij ze past. Tenzij speciaal onderwijs nodig is, maar dat geldt ook voor andere kinderen. De eerste lichting Dushi’s is inmiddels volwassen, woont op zichzelf en draait volwaardig mee in de samenleving. Het is mooi om te zien dat deze mensen ook in hun eigen huis het sfeervolle Dushi leefklimaat creëren. Daar zijn ze immers mee opgegroeid. Niet anders dan bij een ‘normaal’ gezin, houden de uitgevlogen kinderen contact met thuis. Het Dushihuis blijft de veilige basis waarop ze altijd terug kunnen vallen.

Over Alex de Bokx

Alex de Bokx komt uit de horeca- en evenementenwereld. De drive om zijn eigen methodiek te ontwikkelen ontstond toen hij in zijn vrije weekenden pleegkinderen bij hem thuis ontving. Hij vroeg zich af wat er beter kon aan de jeugdzorg, hoe hij dit kon verwezenlijken en kwam in actie. Dat was 10 jaar geleden. Na heel wat hobbels te hebben genomen en veel te hebben geschaafd aan de methode is nu de tijd aangebroken om zijn gedachtengoed door te geven. Dat gebeurt onder andere via de opleiding die ontwikkeld is. Deze wordt aangeboden via GITP PAO. De methode kent de volgende bouwstenen.

  • Basisvertrouwen en stressreductie
  • Leefklimaat en grondtoon
  • Pedagogisch klimaat
  • Persoonlijke kracht
  • Ouders en loyaliteit

 

Eerste Kind Centraal Award

In 2014 krijgt het Dushihuis de eerste Kind Centraal Award van Stichting Het Vergeten Kind omdat bij de Dushi-methodiek ieder kind daadwerkelijk centraal staat. Alex de Bokx: ‘Alles wat we doen, heeft maar één doel: een veilig thuis creëren waar kinderen weer leren voelen, het vertrouwen in zichzelf en anderen terugkrijgen en daardoor persoonlijk kunnen groeien. Ieder kind krijgt maatwerk. Tegen de tijd dat de kinderen op zichzelf gaan wonen, hebben ze een beter inzicht gekregen in hun eigen problematiek en geleerd hoe ze daarmee om moeten gaan.

Leefklimaat en grondtoon

Het Dushihuis creëert een thuisgevoel met materialen, kleuren en rituelen, net zoals gebeurt in een regulier gezin. Alle gelegenheden voor een feestje worden aangegrepen. Er wordt biologisch gegeten, er is een moestuin, huisdieren zijn welkom en er is veel aandacht voor cultuur, sport en muziek. Door een leefklimaat en grondtoon te creëren die altijd hetzelfde blijven, ontstaat het veiligheidsgevoel dat kinderen de ruimte biedt nieuwe dingen uit te proberen en fouten te maken.


Ouders en loyaliteit

Ondanks de veiligheid van het Dushihuis en alles wat er in het gezin is mis gegaan, blijft, de loyaliteit van de kinderen naar hun ouders toe altijd groot. Daarom besteedt het Dushihuis veel aandacht aan het herstel van de ouder-kindrelatie. ‘Zodra de kinderen bij ons geland zijn, gaan we die relatie ‘meenemen’ in de begeleiding. We maken zaken bespreekbaar met de ouders. Onze houding naar de ouders is gebaseerd op respect, vertrouwen winnen en ze het gevoel geven dat ze welkom zijn. De gezamenlijke Sinterklaas- en kerstvieringen zijn van minuut tot minuut geregisseerde bijeenkomsten met een bont gezelschap waar veel gelachen, gemopperd, geknuffeld en gehuild wordt. Ouders houden van hun kind. Ze doen het niet bewust fout. Wanneer ouders zich niet aan afspraken houden, krijgen ze geen straf.’


Persoonlijke kracht

De Dushi methodiek vraagt van medewerkers veel tijd, commitment en persoonlijke kracht. ‘Onze medewerkers hebben de rol het leven voor te leven, maar tegelijkertijd worden ze door de kinderen geconfronteerd met hun eigen jeugd, ouders, valkuilen en emotionele triggers. De medewerkers hebben dus steun nodig om zelf stevig in hun schoenen te blijven staan en die steun krijgen ze ook. We besteden daarom veel aandacht aan training en opleiding op dit vlak.’


Geen dossiers maar goed observeren

‘Dossiers zijn bij ons niet het allerbelangrijkst. Onze medewerkers kijken in de eerste plaats naar hoe het kind landt. We zoeken naar de juiste begeleiding door het kind te observeren, niet door het dossier te bestuderen. In de reguliere zorg en onderwijsinstellingen is er ook veel aandacht voor gedrag, maar vaak meer met een diagnose als doel.’

Stressreductie met dagprogramma op maat

Getraumatiseerde kinderen ervaren vaak veel spanning bij normale dagelijkse gebeurtenissen omdat er vanuit hun verleden een lading op zit. Vaak doordat de situatie thuis heel onvoorspelbaar of conflictueus was. Bijvoorbeeld tijdens het avondeten, in de klas, op het schoolplein, met medewerkers, aan de telefoon. Kinderen in een Dushihuis weten daarom elke dag precies waar ze aan toe zijn. Dat creëert veiligheid en reduceert stress. Voor elk kind wordt een dagprogramma op maat samengesteld.Minder regels, meer authenticiteit

Veel instellingen vragen zich af hoe het Dushihuis het voor elkaar krijgt voor elk kind een individueel dagrooster te maken. Dat kost veel te veel tijd en dus geld, zo wordt gedacht. Volgens Alex hoeft dat helemaal niet. ‘Door de kinderen mee te nemen in het dagelijks leven lukt het ons met hetzelfde aantal mensen als elders. “De kinderen helpen mee met koken en tafeldekken. Het klinkt heel simpel, maar de vraag die we meestal krijgen is: “Is dat dan wel veilig en volgens de regels?” ‘Uiteraard moeten wij ook aan de regelgeving van de inspectie voldoen, maar dat kan op verschillende manieren. Je kunt alles vastleggen in richtlijnen en regels, of je traint medewerkers zodanig dat ze voldoende sensitief en professioneel zijn om lastige situaties goed te hanteren. Dat laatste is veel minder gekunsteld, geeft veel minder stress en laat meer ruimte voor het tonen van creativiteit, initiatief en spontane warmte bij de medewerkers. We hebben de inspectie vaak wel het één en ander uit te leggen maar tot nu toe is er veel begrip.’

Meer weten over de Dushi methodiek? Bekijk de GITP PAO cursus de Dushi methode, een integrale cursus voor het omgaan met kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek op HBO-denkniveau.