inzicht en ontwikkeling
Menu

Interventies

Interventies

8,5

8,5 van de 101

8

Postacademische cursussen Interventies bij opgroeien en opvoeden

Wil jij effectieve en gestructureerde hulp en ondersteuning bieden aan ouders en kinderen? Volg één van deze interventiecursussen van GITP. Sommige bieden je kennis en praktische handvatten bij het geven van specifieke hulp, training of begeleiding. In andere cursussen leer je interventies die gericht zijn op het trainen of begeleiden van  leerkrachten of jeugdzorgwerkers.

Volg je een cursus bij GITP? Dan mag je gratis deelnemen aan een live webinar.

Eindejaarsactie: Tot 1 januari 2018 krijg je 10% korting op alle cursussen die starten in 2018.

< Alle Cursussen Kind en Jeugd

We kunnen elke cursus als incompany cursus of in aangepaste vorm als maatwerk verzorgen. Daarnaast geven we je uiteraard graag vrijblijvend en gratis opleidingsadvies.

Studiebelasting:

Contacttijd
(uren)

Zelfstudie
(uren)

E-Learning
(uren)

 • Blended cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin

  Blended cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin

  9,7 van de 5 sterren

  9,7

  2
  • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
  • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
  • effect van geweld in het gezin op de gehechtheidsontwikkeling
  • risicotaxatie van geweld in het gezin

  36

  60

  24

  Eerstvolgende startdatum 10 okt 2018

  Toon cursus

  € 1.825,00

 • Cursus ADHD aanpakken op school door trainen van leerkrachten

  Cursus ADHD aanpakken op school door trainen van leerkrachten

  8,7 van de 5 sterren

  8,7

  2
  • een train-de-trainer cursus voor psychologen en pedagogen in het onderwijs en de GGz
  • training van leerkrachten als onderdeel van een multimodaal behandelaanbod ADHD
  • toepassing van gedragstherapeutische principes in het trainen of begeleiden van leerkrachten (basis- en voortgezet onderwijs)

  12

  12

  Eerstvolgende startdatum 23 mrt 2018

  Toon cursus

  € 645,00

 • Cursus Coachend begeleiden van kind en gezin

  • praktische oplossingsgerichte werkvormen voor zorg en welzijn
  • werken aan concrete en haalbare doelstellingen
  • passend bij de WMO en de Bakens Welzijn Nieuwe Stijl
  • vier cursusdagen, e-learning en vier keer individuele supervisie

  24

  20

  Eerstvolgende startdatum 07 feb 2018

  Toon cursus

  € 1.380,00

 • Cursus Cognitieve gedragstherapie op school

  Cursus Cognitieve gedragstherapie op school

  8,5 van de 5 sterren

  8,5

  2
  • kennis van de ontwikkeling van disruptief gedrag
  • kennis van de interventie 'Ik kies voor zelfcontrole', de theoretische onderbouwing ervan en praktische toepassing
  • oefenen met cognitieve (gedragstherapeutische) technieke
  • interventies in de schoolsetting analyseren en werkzame elementen achterhalen en beoordelen

  18

  18

  Incompany

  Toon cursus

  Op aanvraag

 • Cursus de Dushi methode

  • Beter om leren gaan met opvoedings- en begeleidingsvragen
  • Een kind leren helpen bij het ontwikkelen van hun gevoel voor eigenwaarde en eigen talenten
  • Plaats het kind centraal in plaats van het dossier en regels
  • Een integrale opleiding waarin opvoeding, leefklimaat, communicatie, huisvesting en ouderbegeleiding naadloos op elkaar afgestemd zijn.

  36

  11

  3

  Eerstvolgende startdatum 08 mrt 2018

  Toon cursus

  € 1.475,00

 • Cursus Diagnostiek en behandeling van vertelvaardigheden bij kinderen

  Cursus Diagnostiek en behandeling van vertelvaardigheden bij kinderen

  8,0 van de 5 sterren

  8,0

  2
  • inzicht in de vertelontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd
  • stoornissen in de vertelvaardigheid bij kinderen met een (specifieke) taalstoornis
  • evidence based meten van vertelvaardigheden met de Frog Story Test
  • implicaties van vertelvaardigheidsprofielen voor diagnostiek en behandeling

  10

  10

  1

  Eerstvolgende startdatum 09 feb 2018

  Toon cursus

  € 585,00

 • Cursus Dyslexie voor (mede)behandelaars

  Cursus Dyslexie voor (mede)behandelaars

  8,6 van de 5 sterren

  8,6

  2
  • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
  • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
  • opzet van een behandelsessie
  • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie

  35

  35

  Eerstvolgende startdatum 17 apr 2018

  Toon cursus

  € 1.375,00

 • Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit

  Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit

  9,0 van de 5 sterren

  9,0

  2
  • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
  • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
  • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
  • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar

  13

  4

  1

  Eerstvolgende startdatum 08 feb 2018

  Toon cursus

  € 685,00

 • Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit - Curaçao

  Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit - Curaçao

  9,0 van de 5 sterren

  9,0

  2
  • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
  • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
  • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
  • geaccrediteerd en tegen een gunstig tarief

  13

  4

  1

  Geen datum

  Toon cursus

  € 395,00

 • Cursus Eigen regie voor mensen met een beperking

  • actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn: meer eigen regie voor de cliënt
  • methodisch interveniëren met Active Support
  • positieve gedragsondersteuning
  • trainen en coachen van begeleiders

  18

  18

  Incompany

  Toon cursus

  Op aanvraag

 • Cursus Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten

  Cursus Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten

  9,0 van de 5 sterren

  9,0

  2
  • nieuwe inzichten in het verband tussen emotieregulatie en psychopathologie
  • diagnostische instrumenten om emotieregulatie te meten bij kinderen en adolescenten
  • praktische toepassing van transdiagnostische cognitieve gedragstherapie bij deze leeftijdsgroep

  12

  12

  Eerstvolgende startdatum 22 mei 2018

  Toon cursus

  € 585,00

 • Cursus Emoties en zelfregulatie bij autisme

  Cursus Emoties en zelfregulatie bij autisme

  9,1 van de 5 sterren

  9,1

  2
  • cognitieve verklaringsmodellen en emoties bij autisme
  • zelfregulatie bij adolescenten en volwassenen met autisme
  • bevorderen welbevinden en positief zelfbeeld
  • oefenen met emotieregulatietechnieken

  12

  12

  Eerstvolgende startdatum 06 feb 2018

  Toon cursus

  € 595,00

 • Cursus Gedragsproblemen op school

  Cursus Gedragsproblemen op school

  9,2 van de 5 sterren

  9,2

  2
  • cognitieve leertheorie inzetten bij de diagnostiek van gedragsproblematiek
  • via functieanalyse zicht krijgen op factoren die het gedrag ontlokken en in stand houden
  • opzetten van gedragsbeïnvloedingsplannen en begeleiden van leerkrachten bij de uitvoering
  • inzetten van een aantal basale cognitieve technieken bij diagnostiek en kortdurende begeleiding

  18

  18

  Eerstvolgende startdatum 11 dec 2017

  Toon cursus

  € 885,00

 • Cursus Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen

  Cursus Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen

  9,3 van de 5 sterren

  9,3

  2
  • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
  • verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
  • oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin

  24

  24

  Eerstvolgende startdatum 18 jan 2018

  Toon cursus

  € 1.100,00

 • Cursus Signaleren en stoppen van seksueel misbruik bij kinderen en jongeren

  Cursus Signaleren en stoppen van seksueel misbruik bij kinderen en jongeren

  8,0 van de 5 sterren

  8,0

  2
  • seksueel gedrag beoordelen aan de hand van criteria (waaronder ontwikkelingsleeftijd)
  • signalen van seksueel misbruik herkennen en vervolgstappen zetten
  • praten over lichamelijkheid, seksualiteit en veiligheid met kinderen, jongeren en ouders
  • praten met kinderen en jongeren over hun ervaringen met seksueel misbruik

  19

  22

  4

  Eerstvolgende startdatum 20 mrt 2018

  Toon cursus

  € 925,00

 • Cursus Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren

  Cursus Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren

  8,0 van de 5 sterren

  8,0

  2
  • opzetten en uitvoeren van een sociale vaardigheidstraining voor kinderen of jongeren
  • trainersvaardigheden voor het uitvoeren van een individuele en groepstraining
  • aandacht voor gedachten, gevoelens en gedrag
  • onderbouwd een keuze maken voor een programma

  19

  33

  4

  Eerstvolgende startdatum 22 mrt 2018

  Toon cursus

  € 925,00

 • Cursus Systeemtherapie en systemisch werken

  • Ontwikkel een systeemtherapeutische houding en manier van kijken
  • Systeemtherapeutisch denken én handelen
  • Gezinsperspectieven en systeemtheorie
  • Veel oefeningen voor ervaringsgericht leren

  30

  34

  4

  Eerstvolgende startdatum 02 feb 2018

  Toon cursus

  € 956,00

 • Online seminar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

  • Theorie en praktijk van SOLK
  • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
  • Verbetering van de kwaliteit van leven

  2

  2

  Direct beginnen

  Online cursus

  Toon cursus

  € 95,00