inzicht en ontwikkeling
Menu

Cursus Dyslexie voor (mede)behandelaars

Een praktische en verdiepende cursus voor behandeling van dyslexie in de zorg

In deze cursus krijg je actuele inzichten over diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie op basis van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling voor de zorg (PDDB 2.0). Er is aandacht voor de algemene principes die aan effectieve (evidence based) dyslexiebehandelingen ten grondslag liggen maar het accent ligt vooral op de praktische toepassing van deze kennis in het opzetten van een behandelplan en het uitvoeren van behandeling. Je oefent aan de hand van jouw eigen casuïstiek met het opzetten van een behandelplan. 

Lees het interview met Beatrijs Brand over dyslexie en comorbiditeit met andere stoornissen:
Nieuwe kijk op samenhang tussen dyslexie en andere gedrags- en leerstoornissen.

 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
 • focus op praktische vaardigheden
 • Prijs inclusief:
 • toegang tot de online leeromgeving van GITP
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • geaccrediteerd certificaat
Cursus Dyslexie voor (mede)behandelaars

8,6

8,6 van de 101

0 Bekijk reviews

€ 1.445,00

Cursusprijs i

Offerte aanvragen
+Toevoegen aan opleidingsplan
Deze cursus is bedoeld voor (mede)behandelaars dyslexie en is geschikt als nascholing wanneer je als logopedist of gedragswetenschapper wilt voldoen aan het cursorische deel van de deskundigheidseisen voor medebehandelaars die het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie stelt. Lees meer over de toelatingsvoorwaarden van het Register Medebehandelaars.

Accreditatie Punteni

PE

Waar en wanneer?

Locaties

Eerstvolgende startdata

Utrecht

vr. 
12 apr. 2019
vr. 12 apr. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
vr. 17 mei. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
vr. 24 mei. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
vr. 07 jun. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
vr. 21 jun. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht

Utrecht

wo. 
09 okt. 2019
wo. 09 okt. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
wo. 30 okt. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
wo. 13 nov. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
wo. 27 nov. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
wo. 11 dec. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
Toon alle data en locaties

Docent(en)

Marieke de Groot

Marieke de Groot is orthopedagoog-generalist en als docente verbonden aan GITP PAO.

Corrie Bos

Corrie Bos is logopedist, dyslexiespecialist, Master SEN en docent. Ze heeft haar eigen praktijk voor logopedie & dyslexie in Zutphen.

Ellen van Overbeek

Ellen van Overbeek is logopediste, dyslexiespecialist en docent.

Studiebelasting

35 uur
zelfstudie

35 contacturen

Je ontvangt een GITP PAO-certificaat op basis van voldoende resultaat voor de toets (een schriftelijke huiswerkopdracht die je uiterlijk een maand na afloop van de cursus moet inleveren), aanwezigheid (minimaal 75%) en actieve deelname. Voor een certificaat met accreditatie geldt een norm van minimaal 90% aanwezigheid. 

Accreditaties

 • Aan deze opgaaf van accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de meest actuele stand van zaken verwijzen we naar PE-online.
 • SKJ: Het SKJ accepteert voor zowel de (her)registratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.
Accreditatie Nummer Accreditatie Punten
St. ADAP 306161 70 NVLF-scholing
NIP K&J 330905 34,5 herregistratie (Diagnostiek 8,0 / Behandeling 27,0 / Overig 27 extra literatuurstudie)
NVO-OG 330905 34,5 herregistratie (Diagnostiek 8,0 / Behandeling 26,5 / Overig 27 extra literatuur)
Psychologen, pedagogen, logopedisten en remedial teachers die in hun werksituatie enige ervaring hebben met dyslexiebehandelingen. Voor de huiswerkopdrachten is het belangrijk dat je een casus hebt op basis waarvan je een behandelplan op kan stellen. Dit kan een eigen casus zijn, maar ook een van een collega of een casus uit het verleden. Heb je al ruime ervaring als behandelaar? Dan verwijzen we je graag naar de cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit.

Dag 1: Dyslexie en dyslexiebehandeling

 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg en diagnostiek, voortraject in het basisonderwijs, poortwachterfunctie en diagnostiek
 • handelingsgericht kijken en handelen
 • algemene principes die aan effectieve, evidence based dyslexiebehandelingen ten grondslag liggen
 • illustratie aan de hand van casuïstiek

Dag 2: Behandelprincipes lezen

 • principes van aanvankelijk en voortgezet technisch lezen.
 • fonologisch coherentiemodel gekoppeld aan leesstrategieën
 • concrete uitwerking aan de hand van leesanalyse, voorbeelden en behandelplannen

Dag 3: Behandelprincipes spellen

 • regels en retentie-aanpak
 • begeleid generaliseren
 • concrete uitwerking aan de hand van een spellingsanalyse, voorbeelden en behandelplannen

Dag 4: Behandelpraktijk

 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk
 • compensatie en dispensatie
 • emotionele gevolgen van dyslexie
 • kennismaken en oefenen met materialen en middelen

Dag 5: Casuïstiek 

 • Intervisiewerkvormen met eigen casuïstiek van cursisten. 

Het accent ligt op het vergroten van praktische vaardigheden. De docenten geven presentaties en illustreren hun uitleg met praktische voorbeelden en materialen. Casuïstiek van cursisten wordt besproken waarbij de docenten feedback en praktische tips / aanvullende materialen geven. Je moet rekenen op ongeveer 2 uur literatuurstudie en huiswerk per cursusbijeenkomst. 

Literatuur

 • Smits, A. en Braams, T. (2006). Dyslectische kinderen leren lezen. Uitgeverij Boom. ISBN 978 90 5352 8068.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M. et al (2010), Geregeld! Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen, Leuven: Acco, ISBN 9789033475009.

Over deze boeken dien je tijdens de cursus te beschikken. Bij aanvang van de cursus krijg je toegang tot de digitale leeromgeving van GITP met daarin het cursusprogramma en de aanvullende literatuur.

Na afloop van deze cursus beschik je over theoretische kennis en praktische vaardigheden voor het opzetten van gespecialiseerde behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Je bent beter in staat om zelfstandig een adequaat behandelplan op te stellen en uit te voeren, passend bij de specifieke leerbehoeften van een kind en daarbij passend materiaal te kiezen.

Klik op een startdatum om de lesdata te zien.

Locaties

Eerstvolgende startdata

Utrecht

Eerstvolgende startdata

12 apr. 2019

Docent

Marieke de Groot
Corrie Bos
Ellen van Overbeek

vr. 12 apr. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
vr. 17 mei. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
vr. 24 mei. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
vr. 07 jun. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
vr. 21 jun. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht

Utrecht

Eerstvolgende startdata

09 okt. 2019

Docent

Marieke de Groot
Corrie Bos
Ellen van Overbeek

wo. 09 okt. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
wo. 30 okt. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
wo. 13 nov. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
wo. 27 nov. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
wo. 11 dec. 2019 09:30 - 16:30 Utrecht
Schrijf ook een review
 • 5 van de 5 sterren

  Blok 1

  Datum :

  Door : Anoniem

  Een verrijking voor de dyslexiebehandelingen die ik geef. Nu kan ik nog gerichter werken en beter advies geven. Fijn dat we met een kleine groep waren.

 • 5 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Anoniem

  Ik vond de cursus heel compleet en 'op maat'. We kregen voldoende gelegenheid om vragen te stellen en zelf casussen aan te dragen en om e.e.a. zelf in de praktijk te brengen (eindopdracht). De cursusleidsters zijn goed op de hoogte van hetgeen er speelt m.b.t. lees/spellingproblemen en dyslexie en konden dit ook goed en duidelijk overbrengen. Ik heb nu meer overzicht en handvatten gekregen voor mijn behandelingen.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Anoniem

  Een professionele cursus met goed gekwalificeerde docenten.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Maartje de Leeuw-Molkenboer

  Ik heb meer handvatten gekregen voor de behandeling.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Ingeborg van der Voort

  Praktische cursus met voldoende achtergrondinformatie.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Jesse Feijen

  Prima, veel geleerd.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Liesbeth Snippe-Terwint

  Inhoudelijk een zeer goed opgezette cursus. Goede verdeling tussen theorie en praktijk. Als ervaren dyslexiebehandelaar had ik graag nog meer verdieping willen zien; de inhoud was overwegend bekend, en bevestigend voor mijn huidige werkwijze. Wel heb ik er nog enige nieuwe aanvullende aspecten uit kunnen halen.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Liesbeth Snippe-Terwint

  Inhoudelijk een zeer goed opgezette cursus. Goede verdeling tussen theorie en praktijk. Als ervaren dyslexiebehandelaar had ik graag nog meer verdieping willen zien; de inhoud was overwegend bekend, en bevestigend voor mijn huidige werkwijze. Wel heb ik er nog enige nieuwe aanvullende aspecten uit kunnen halen.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : A. van Lien

  Ik heb erg veel geleerd tijdens de cursus. De opbouw was duidelijk gekaderd. Veel koppeling tussen theorie en praktijk.

 • 5 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : M. de Roon

  Veel informatie en goede presentaties. Duidelijk, overzichtelijk en zorgt echt voor een toevoeging. Ik vond het erg interessant en uitgebreid qua uitleg en niveau.

We kunnen elke cursus als incompany cursus of in aangepaste vorm als maatwerk verzorgen. Daarnaast geven we je uiteraard graag vrijblijvend en gratis opleidingsadvies.

+Toevoegen aan opleidingsplan