inzicht en ontwikkeling
Menu

Leergang ervaringsdeskundigheid veerkracht LEV

Post-hbo leergang voor begeleiders, behandelaren en supervisoren in onderwijs en zorg

Ervaringsdeskundigheid wordt vaak ingeschakeld in de zorg en begeleiding. Een ervaringsdeskundige heeft unieke expertise in omgaan met life events en existentiële vragen. Bovendien kan hij deze bekwaamheid inzetten voor anderen. Ervaringsdeskundigheid heeft inmiddels een plek verworven naast andere deskundigheden en is een belangrijke verrijking. In deze leergang ontwikkel je jouw ervaringskennis met als doel dit professioneel te kunnen benutten. Je leert hoe je jouw ervaringskennis verbindt met professionele kennis en vakkundigheid en als ervaringsdeskundigheid zodat je het kunt inzetten in je werk. Speciaal voor deze leergang is er een opleidingsbeschrijving beschikbaar met meer informatie dan op deze website te vinden is. Wil je meer lezen, bekijk dan hier de folder.

 

Lees het interview met Marjo Boer over het belang van ervaringsdeskundigheid: Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar in herstelondersteunende zorg

Lees hier het verhaal van een oud deelnemer: Oordeel niet over iemand die je niet kent

 
 • van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid
 • leren faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen
 • focus op leren en transformeren van binnenuit
 • post-hbo leergang omvat tien bijeenkomsten inclusief supervisie
 • Prijs inclusief:
 • toegang tot de online leeromgeving van GITP
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • geaccrediteerd certificaat
   
Leergang ervaringsdeskundigheid veerkracht LEV

8,9

8,9 van de 101

0 Bekijk reviews

€ 3.950,00

Cursusprijs i

Offerte aanvragen
+Toevoegen aan opleidingsplan
Als professional (op hbo- of universitair niveau) werk je in de zorg, het onderwijs of begeleiding in bredere zin. Je hebt levens- en beroepservaring en wilt dit toepasbaar maken in je werk. In deze leergang doe je onderzoek naar je eigen ervaringen met ingrijpende levensgebeurtenissen met als doel ze in te zetten als ervaringsdeskundigheid.

Accreditatie Punteni

PE

Waar en wanneer?

Docent(en)

Marjo Boer

Marjo Boer is docent GITP-PAO, LVSC-geregistreerd supervisor, leersupervisor en docent supervisiekunde.

Studiebelasting

70 uur
zelfstudie

55 contacturen

Halverwege de leergang maak je een procesverslag. En aan het einde van de leerperiode geef je een presentatie rond een aspect van jouzelf als ervaringsdeskundige. 
Aan het eind van de leergang ontvang je een GITP PAO certificaat op basis van aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende beoordeling van de toetsen. 

Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken mbt accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar pao@gitp.nl en we helpen jou verder.

Accreditaties:

 • Registerplein  (voorheen BAMw): 13,6 punten, opleidingstraject agogen en maatschappelijk werkers
 • LVSC: 8,5 PE-punten voor herregistratie van supervisoren en coaches
 • Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB): 75 punten
 • Herregistratie jeugdzorgwerkers SKJ: 80 punten
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessional: 55 punten (GGZ, SPV, Consultatieve psychiatrie en Verstandelijk gehandicapten zorg) 
 • Andere accreditaties kunnen op verzoek van de cursist aangevraagd worden.
 • LV POH-GGZ: 30 punten
Accreditatie Nummer Accreditatie Punten
V-EN-VN 283136 55
POH-GGZ 328738 30
LVSC OLE0003 8,5
Registerplein 238961 13,6 (Overig 13,6)
SKJ SKJ197145 80
SRVB 75

Professionals die hun levenservaringen als bron van kennis willen onderzoeken en verder ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid die je kunt benutten in je werk. 
We denken hierbij aan begeleiders en behandelaren van individuen of groepen in de sectoren GGz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, ouderenzorg, onderwijs; ook externe begeleiders zoals zelfstandig gevestigde supervisoren, coaches, loopbaanbegeleiders, trainers, adviseurs, therapeuten, (verpleeghuis)artsen, psychiaters, pastores en geestelijk verzorgers. 

Toelatingsvoorwaarden:

 • een voltooide initiële beroepsopleiding op hbo- of universitair niveau en hbo werk- en denkniveau
 • minimaal twee jaar werkzaam als professional op minimaal hbo-niveau en tijdens de leergang praktisch werkzaam zijn
 • Een oriënterend toelatingsgesprek met één van de opleiders
 • een eventueel een voorbereidingstraject door middel van een assessment en/of korte begeleiding. 

In de 10 cursusbijeenkomsten komen onder meer de volgende thema’s aan bod: 

 •  het faciliteren van een vrije ruimte voor leren en transitieprocessen door het stimuleren van reflecteren en ervaringsleren en zorgvuldig omgaan met het contracteren hierin  handelingsrepertoire in het faciliteren van zelfonderzoek en ervaringsleren
 • omgaan met emotionele betrokkenheid, kwetsbaarheid, kracht en neutraliteit oftewel telkens de balans tussen afstand en nabijheid hervinden
 • omgaan met het persoonlijke en professionele aspect in bejegening
 • omgaan met veelzijdige loyaliteit en benutten van genogram, socialisatie, beschermjassen
 • relationele aspecten waaronder empathie, overdracht, tegenoverdracht, omgaan en variëren met nabijheid en parallelproces
 • lichamelijk gewaar-zijn, focussen, werkvormen waarin intuïtie, non-verbale vormen, opstellingswerkvormen en een ecologisch perspectief betrokken worden
 • grondhouding, waarden en zingeving
 • onderzoeken van interessegebieden en inspiratiebronnen, opvattingen en betekenisgeving over leren en begeleiden
 • privacy, discretie, gedragscode voor begeleiders
 • verkennen van contexten van ervaringsleren, hersteltrajecten; organisatie- en beleidsvraagstukken rond ervaringsleren
 • afscheid nemen en afronden van processen en doorgaand leren
 • je eigen profilering als ervaringskundige

In de leergang is veel ruimte ingebouwd voor het onderzoek en het proces van zelf betekenis geven aan je ervaringen. Het doel van de groep is ervaringen te delen en deze te verdiepen tot ervaringskennis en mogelijk tot ervaringsdeskundigheid. Je hebt een belangrijke invloed op de accenten in de leergang. Zo is er ruimte voor reflectie en actuele ervaringen.

Studiebelasting:

 Cursusbijeenkomsten  35 
 Voorbereiding cursusbijeenkomsten  35
 Supervisie  20
 Voorbereiding supervisie  20
 (Eventueel) voortraject  pm
 Voorbereiding voortraject  pm
 Werkstukken  15
 Totaal leergang  125

Literatuur:

Via de digitale leeromgeving van GITP krijg je toegang tot de literatuur die in de leergang wordt gebruikt.

Met deze leergang streven we naar de volgende beroepscompetenties: 

 • Kan zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen faciliteren en ondersteunen, met oog voor dat wat empowerend is en benut kan worden als ervaringskennis. Is daarbij relationeel sensitief, communiceert transparant en kan afstemmen en variëren in het omgaan met zelfonthulling met behoud van grenzen, autonomie en eigen regie.
 • Kan op eigen wijze betrouwbare processen faciliteren en expertise mogelijk maken van professionals met ervaringsdeskundigheid.
 • Levert in de beroepspraktijk en in het kennisdomein van ervaringsdeskundigheid een bijdrage aan het inbrengen van thema’s, werkwijzen en werkvormen die het taboe overstijgen van het hebben van psychische problemen van professionals zelf.
 • Ontwikkelt in de eigen werkomgeving, in samenwerking met betrokken anderen een cultuur met een vrije ruimte waar participatie voor betrokkenen gewaarborgd is. Beoogd wordt een ruimte waarin zelfhulp, zelfregie en keuzes maken onderzocht kan worden.
 • Voor dit alles is het essentieel om verbinding te maken met je eigen ritme en intuïtie. Vaak betekent dit het vermogen te vertragen en je sensitiviteit voor je lichamelijk gewaar zijn meer te gaan ervaren en waarderen. Hiermee dit lichamelijk gewaar zijn ook voor de ander meer toegankelijk te laten zijn en te legitimeren en als bron van weten en kracht gebruiken.

Klik op een startdatum om de lesdata te zien.

Schrijf ook een review
 • 5 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Nicole Schuijer

  Leven veranderd.

 • 4 van de 5 sterren

  Afgestemde lessen

  Datum :

  Door : Lenneke Elfers; Pameijer

  Prachtig op elkaar afgestemde lessen. Ook de opdrachten en de vragen in de opdrachten vond ik mooi op elkaar afgestemd. Alleen de verbinding met de praktijk had ik graag nog wat meer gezien.

 • 4 van de 5 sterren

  Zelfstudie

  Datum :

  Door : Betty Prins-Koppenhol

  Een cursus die veel zelfstudie vraagt en minder de relatie benadrukt met het werken. Het gaat om de eigen ontwikkeling en deze toepasbaar maken voor anderen.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Odette Hensen

  Intensief en waardevol.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Mevrouw A. Gouwerok

  Indringend voor mijn persoonlijke ontwikkeling op gebied eigen ervaringsdeskundigheid.

 • 5 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : Bas Akkerman

  Een goed doordachte cursus met een duidelijke structuur en onderbouwing, gegeven door twee gemotiveerde en zeer capabele docenten die daarbij worden ondersteund door kwalitatief hoogwaardige supervisoren.

 • 5 van de 5 sterren

  Voor geen goud willen missen

  Datum :

  Door : G. Denswil

  In het begin wist ik niet wat ik van de leergang kon verwachten. Een ding is zeker, ik heb deze ervaring voor geen goud willen missen m.n. de ervaringsverhalen en de supervisie. Wat voor mij helder en inzichtelijk is geworden:  ervaringskennis maakt je nog geen ervaringsdeskundige. Deze leergang was voor mij een Eye opener. Het inzetten van je persoonlijke ervaring en de manier waarop je relaties vorm geeft is misschien de essentie dat het kwetsbaar opstellen geen zwakte is maar juist heel mooi en krachtig om te laten zien wie ik (wij)  echt zijn, wat ons blij maakt en verdriet doet. Ik sluit dit onderdeel dan ook af met mijn favoriete lijfspreuken: Groei betekent verandering. Wat niet weet, maar wel deert. En het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen.

 • 4 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : N. Telgenkamp

  Goede indruk, ik wil graag meer van dit.

 • 5 van de 5 sterren

  Datum :

  Door : E. Wilms

  Voor een ieder geldt dat waarin en hoe je investeert er rendement is. De leergang heeft mij uitgenodigd belangwekkende thema's te onderzoeken in professioneel en persoonlijk leven en is niet zonder resultaat gebleken.

We kunnen elke cursus als incompany cursus of in aangepaste vorm als maatwerk verzorgen. Daarnaast geven we je uiteraard graag vrijblijvend en gratis opleidingsadvies.

+Toevoegen aan opleidingsplan