Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Training Coachen van zelfsturende teams

Stuur op wat werkt voor de wendbaarheid en effectiviteit van uw team

Uw organisatie wil met zelfsturing de wendbaarheid en effectiviteit van teams optimaliseren. Hoe creëert u (meer) zelfsturing in uw team? In de training Coachen van zelfsturende teams stuurt u zelf op wat werkt voor de ontwikkeling van effectieve zelfsturing in uw team.

 • Inzicht in eigen overtuigingen over zelfsturing
 • De randvoorwaarden voor zelfsturing in uw team
 • De balans tussen loslaten en ingrijpen
 • Oefenen met intervisie en coachingsmethodieken
 • Rolmodellen binnen uw team benutten
 • Zelfreflectiescan op coachen en zelfsturing
 • Oefenen met acteur
 • Gesprekken oefenen met online videotraining
 • Toegang tot de online leeromgeving van GITP
 • Uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • Certificaat

Doelgroep Training Coachen van zelfsturende teams

De training Coachen van zelfsturende teams is bestemd voor teamleiders, HR-adviseurs, managers die teams willen coachen naar (meer) zelfsturing en leidinggevenden die met hun team de overstap naar zelfsturing gaan maken. Deelnemers zijn afkomstig uit diverse branches. Profit en non-profit.

Daarnaast herkent u zich in de volgende vragen en dilemma’s:

 • Ik heb besloten mijn team zelfsturend te maken, welke randvoorwaarden kan ik scheppen?
 • Wat betekent zelfsturing voor mij als leidinggevende? Maak ik mezelf overbodig?
 • In hoeverre laat ik fouten maken toe bij de teamleden en bij mezelf?
 • In hoeverre is mijn team tot zelfsturing in staat?
 • Hoe ga ik om met de verschillende niveaus van zelfregie, zelfvertrouwen en zelfreflecterend vermogen van de individuele teamleden.
 • Wanneer laat ik los, wanneer grijp ik in?
 • Hoe stimuleer ik teamleden elkaar beter te maken in de vaardigheden die nodig zijn om de teamdoelen te realiseren?
 • De ontwikkeling naar meer zelfsturing loopt niet soepel. Wat is mijn rol hierin en hoe kan ik ingrijpen?

 

Programma Training Coachen van zelfsturende teams

In de training Coachen van zelfsturende teams stuurt u zelf naar het inzicht en de handvatten die u nodig heeft voor het coachen van uw team. De trainer/coach en ervaringsdeskundige op het gebied van zelfsturing, zorgt voor een leerklimaat waarin vanaf de eerste minuut een appèl wordt gedaan op het zelfsturend vermogen van u en uw mededeelnemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Zelfsturing en ik

 • Wat is zelfsturing?
 • Inzicht in eigen mate van zelfsturing, zelfregie en coachend vermogen.
 • Inzicht in eigen kracht, ontwikkelpunten, overtuigingen en behoeftes voor het effectief vervullen van de coachingsrol.

Zelfsturing in relatie tot teameffectiviteit en organisatiestrategie

 • Plan van aanpak.
 • Teamstructuur: hoe afhankelijk/onafhankelijk zijn teamleden van elkaar om de door de organisatie gevraagde doelstellingen te realiseren?
 • Diversiteit in talent en expertise binnen het team benutten.
 • Leiderschapscredo verbinden met zelfsturing.


Zelfsturing in relatie tot het team

 • Inzicht in mate van zelfregie en zelfsturing bij individuele teamleden.
 • Wat heeft het team nodig en wat vraagt dat van mij?
 • Rolmodellen binnen uw team benutten.
 • Teamdynamiek en gedragspatronen.
 • Teamleden het doel van zelfsturing laten formuleren.


Individuele en teamcoachingsmethodieken die passen bij uw team

 • Intervisie methodieken die passen bij uw team.
 • Conflicthantering.
 • Zelfsturing hoe nu verder.

Werkwijze Training Coachen van zelfsturende teams

In de training Coachen van zelfsturende teams werkt u met een zelfsturende trainer/coach die u vanaf de eerste minuut uitdaagt op uw zelfsturing. De training biedt veel ruimte voor ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Daarnaast kunt u veel oefenen in simulaties met een trainingsacteur, met uw mededeelnemers in de rol van uw team en met online videotraining.  

Tijdinvestering en doorlooptijd

De training heeft een doorlooptijd van 12 weken met een tijdinvestering van:

 • 40 contacturen: 5 blokken van 1 trainingsdag
 • 8 uur zelfstudie


Werkvormen en modellen

De trainer reikt tijdens de trainingsdagen de werkvormen aan waar u op dat moment behoefte aan hebt, zoals simulatie, feedback, intervisie, buddysysteem, coaching en modellen.


Zelfreflectiescan op coachen en zelfsturing

Voorafgaand aan de eerste trainingsdag doet u de zelfreflectiescan voor inzicht in uw zelfsturend en coachend vermogen.


Plan van aanpak uitvoeren in de praktijk

U maakt een plan van aanpak in 4 stappen en krijgt daarvoor de bouwstenen aangereikt:

 • Hoe kom ik samen met de teamleden tot een gezamenlijk doel voor zelfsturing in dienst van het teamdoel, de teameffectiviteit en organisatiestrategie?
 • Hoe betrek ik de medewerkers in een vroeg stadium?
 • Hoe breng ik samen met de teamleden zelfsturing in de praktijk?
 • Hoe ondersteun ik individuele teamleden bij hun ontwikkeling naar effectieve zelfsturing?
Vervolgens brengt u het plan van aanpak tijdens de training in de praktijk en koppelt uw ervaringen terug tijdens de trainingsdagen.


Levensecht oefenen met een acteur

U oefent eigen praktijksituaties met een trainingsacteur. Dankzij de instant feedback van de trainer/coach, acteur en mededeelnemers, krijgt u snel grip op nieuw en effectief gedrag.


Online videotraining gesprekken oefenen

Buiten de trainingsdagen om kunt u net zo veel als u nodig vindt gesprekstechnieken oefenen in een online videotraining. Bent u tevreden over het resultaat, dan deelt u de opname met uw mede-deelnemers en de trainer/coach voor feedback.


Exclusief toegang tot online leeromgeving

Voor, tijdens én na de training heeft u exclusief toegang tot de online leeromgeving van GITP. Daar vindt u het programma, voorbereidings- en praktijkopdrachten, theorie, achtergrondinformatie en praktische gegevens over uw training. De leeromgeving staat 6 maanden tot uw beschikking.


Blended learning: snel en effectief op uw persoonlijke leerdoel af

De training is opgezet volgens het blended learning concept. Dit is een uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren. Voor en tussen de trainingsblokken gaat u aan de slag met theorie, reflectie, oefeningen en praktijkopdrachten. Na de laatste trainingsdag houdt u toegang tot de online leeromgeving met alle inhoud van de training. U krijgt ondersteuning in uw werkpraktijk dankzij de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met mededeelnemers en de trainer. Het leren gaat dus door na de training.

Met de gerichte voorbereiding, meer wisselwerking tussen training en werkpraktijk, en meer tijd voor het oefenen van vaardigheden, haalt u uw persoonlijke leerdoelen sneller en effectiever. Het trainingsresultaat is een intensieve en duurzame leerervaring.


Zelfstudie: theorie, opdrachten en vaardigheden oefenen op het werk

Voorafgaand aan de trainingsbijeenkomsten krijgt u via de online leeromgeving van GITP relevante theorie aangeboden die u in uw eigen tempo kunt doornemen. Daarnaast gaat u aan de slag met voorbereidende opdrachten en het oefenen van vaardigheden online of in de eigen praktijk.

U ontvangt bij de training Coachen van zelfsturende teams een certificaat.

Resultaat Training Coachen van zelfsturende teams 

Het resultaat van de training Coachen van zelfsturende teams:
 • U bent zich bewust van uw eigen overtuigingen over zelfsturing en kunt deze effectief hanteren.
 • U heeft zicht op uw mate van zelfregie en zelfsturend vermogen.
 • U heeft een actieplan voor de route naar (meer) zelfsturing in dienst van teameffectiviteit en organisatiestrategie.
 • U weet wanneer u moet loslaten en wanneer u moet ingrijpen.
 • U kunt lastige gesprekken voeren.
 • U bent in staat teamleden individueel en als team te coachen.
 • U bent in staat intervisie effectief te gebruiken voor het ontwikkelen van meer zelfsturing.
 • U weet hoe u teamleden die voorop lopen als rolmodel kunt benutten.
 • U weet hoe u de diversiteit in uw team kunt aanboren voor multidisciplinair werken.
 • U weet wanneer u zaken op teamniveau of op individueel niveau moet aanpakken.