Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Privacy Policy GITP B.V.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
Laatste wijziging: 8-11-2016

GITP heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van informatie en de privacy van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), en de op specifieke diensten van toepassing zijnde beroeps-, branche- en/of ethische codes (waaronder die van NIP, ROA, NRTO).

Het geheel van technische, fysieke en organisatorische maatregelen die GITP neemt ter bescherming van door opdrachtgevers en deelnemers toevertrouwde informatie en persoonsgegevens en de noodzakelijke procedures om een adequaat niveau van informatiebeveiliging te waarborgen zijn vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. 
Dit informatiebeveiligingsbeleid is door een onafhankelijke certificerende instelling (Lloyd’s Register LRQA) beoordeeld en gecertificeerd tegen de internationale norm inzake informatiebeveiliging
ISO 27001:2013.

Download hier meer informatie over onze privacy policy

Privacy van gebruikers (mobiele) websites; ontvangers nieuwsbrieven, periodieken
GITP respecteert de privacy van gebruikers van haar (mobiele) websites, ontvangers van digitale nieuwsbrieven en periodieke uitgaven van GITP. Uiteraard worden uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. 
GITP verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden. 

Het is mogelijk dat wijzigingen in onze Privacy Policy noodzakelijk zijn. Een aanpassing wordt steeds op deze pagina bekend gemaakt. U vindt hier steeds de meest actuele informatie.

Meer weten? 
Indien u vragen hebt over onze Privacy Policy, kunt u met ons contact opnemen via e-mail marketing@gitp.nl